BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoge Raad: wettelijke handelsrente geldt niet voor schadevergoeding wegens ontbinding handelsovereenkomst

Blogs 04 February 2016

De wettelijke handelsrente is rond de millenniumwisseling geïntroduceerd in ons Burgerlijk Wetboek om betalingsachterstanden in het professioneel handelsverkeer terug te dringen. Sinds die tijd is er veel geschreven en geprocedeerd over de vraag wanneer de wettelijke handelsrente van toepassing is in plaats van de gewone wettelijke rente. In zijn arrest van 16 januari 2016 heeft de Hoge Raad dit verder verduidelijkt.

Gewone wettelijke rente vs. wettelijke handelsrente: het verschil

In de systematiek van ons Burgerlijk Wetboek scheelt het slechts een enkele letter. Waar de gewone wettelijke rente is geregeld in artikel 6:119 BW, vinden we de wettelijke handelsrente terug in artikel 6:119a BW. De keuze voor één van de twee instrumenten maakt echter een wereld van verschil.
De toepasselijkheid van de wettelijke handelsrente is beperkt tot, de naam zegt het al, handelstransacties. Het gaat dan om overeenkomsten waarbij tenminste één professionele partij betrokken is en waarbij tegenover een verplichting iets te geven of te doen (denk aan de levering van een product), een baat (denk aan de betaling van een koopsom) staat. Indien de regeling van wettelijke handelsrente van toepassing is, dan doet een schuldeiser er goed aan deze te vorderen. Waar de gewone wettelijke rente doorgaans de 3% niet overstijgt, schommelt de wettelijke handelsrente rond de 8%.

Arrest Hoge Raad

In het hierboven genoemde arrest van de Hoge Raad gaat het om een overeenkomst tot koop en levering van een zogenaamde rupskraan. Tussen partijen ontstaat een geschil over de voldoening van de koopsom, waarna de leverancier van de kraan de koopovereenkomst ontbindt. In het kort vordert de leverancier een schadevergoeding in de vorm van misgelopen winst op de verkoop, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. Het arrest van de Hoge Raad gaat over het toepassingsbereik van de wettelijke handelsrente. De kernvraag is of de wettelijke handelsrente wel van toepassing is op een vordering tot schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst. Ondanks dat de koop en levering van de kraan in deze zaak kan worden aangemerkt als handelstransactie, oordeelt de Hoge Raad van niet. De wettelijke handelsrente is volgens de Hoge Raad namelijk alleen verschuldigd ingeval van niet tijdige betaling van een geldsom die voortvloeit uit een handelsovereenkomst. In deze zaak wordt echter een vordering tot schadevergoeding (in de zin van misgelopen winst) ingesteld. Een dergelijke vordering valt volgens de Hoge Raad onder het systeem van de gewone wettelijke rente.

Nakoming of ontbinding?

Voor de praktijk is dit een belangrijke overweging. Indien een partij zich in een handelsconflict gesteld ziet voor de keuze tussen een vordering tot nakoming of tot ontbinding van de overeenkomst, dan kan het wel of niet kunnen vorderen van wettelijke handelsrente een belangrijk aspect zijn om mee te wegen.

Heeft een eiser alleen wettelijke handelsrente gevorderd terwijl die niet van toepassing is en geen afzonderlijke vordering ingesteld tot vergoeding van de gewone wettelijke rente? De Hoge Raad bevestigt dat dit geen enkel probleem is. Wie het meerdere vordert, vordert namelijk ook het mindere. Een rechter kan in een dergelijk geval dus altijd de gewone wettelijke rente toekennen. Let wel: andersom geldt dit niet. Wanneer een partij dus niet expliciet de wettelijke handelsrente vordert, dan kan een rechter niet eigenhandig tot toekenning daarvan overgaan.

Slot

Een partij die zich gesteld ziet voor de keuze tussen nakoming of ontbinding van een handelsovereenkomst dient er dus rekening mee te houden dat op een schadevergoeding wegens de ontbinding geen hoge wettelijke handelsrente van toepassing is, maar slechts de lagere gewone wettelijke rente. Mocht u voor een dergelijke keuze staan of anderszins vragen hebben over dit artikel, neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies