BASE Advocaten - The Litigation Firm

“Duck bedreigd” - Dreiging met de executie van een vonnis kan onrechtmatig zijn

Blogs 11 April 2016
Indien u een geschil bij de rechter wint, wilt u dat het vonnis wordt uitgevoerd. Logisch. Als een wederpartij niet vrijwillig aan de veroordeling voldoet, kunt het vonnis executeren (niet uw wederpartij). Hoe? U laat het vonnis door een deurwaarder betekenen waarmee de executie formeel start. Zeker als een veroordeling is versterkt met dwangsommen, zal een (verstandige) wederpartij in de regel aan een vonnis voldoen. Er schuilt echter wel een risico in deze gang van zaken. Indien de wederpartij vervolgens in hoger beroep alsnog gelijk krijgt, dan hebt u door de dreiging met de executie onrechtmatig gehandeld en bent u schadeplichtig. Dat is vaste rechtspraak.
 

Recent heeft de Hoge Raad verduidelijkt wanneer sprake is van "dreigen met executie" (HR 1 april 2016 ECLI:NL:HR2016:542). Van dreigen is volgens de Hoge Raad al sprake door het laten betekenen van het vonnis door een deurwaarder. Daarmee wordt immers al aangegeven dat men nakoming van het vonnis verwacht.

In de specifieke casus was Duck (in dit geval een vennootschap) veroordeeld een verdieping van een gebouw te verwijderen op last van een dwangsom. Duck ging in hoger beroep bij het hof, maar ondertussen betekende eiser het vonnis (waarmee de executie dus formeel startte). Duck vroeg het hof vervolgens om die tenuitvoerlegging te schorsen, maar begon tegelijkertijd al wel met het slopen van de verdieping. Enige tijd later schorste het hof de tenuitvoerlegging en vervolgens vernietigde het ook het vonnis van de rechtbank. Duck was dus voor niks begonnen met slopen. Duck sprak daarom de eiser aan voor de schade die hij hierdoor had geleden.

Opvallend is dat het hof de vordering van Duck afwees omdat het vond dat hij voordat hij ging slopen contact had moeten opnemen met eiser. Juist omdat hij een schorsingsprocedure was begonnen. Dat vond geen genade bij de Hoge Raad. Als je als eiser een vonnis laat betekenen, voldoet dat als dreigen. De eiser verlangt dan immers nakoming en dan is het in beginsel te verwachten dat een wederpartij start met nakomen. Die hoeft dan niet, zoals het hof vond, eerst te bellen om te zeggen dat hij dat gaat doen, maar het oneens is met het vonnis. Volgens de Hoge Raad had het eerder op de weg van eiser gelegen om te bellen met Duck en te overleggen hoe om te gaan met de gelijktijdige executie en schorsing. Eiser was dus wel aansprakelijk voor de schade van Duck.

Heeft u vragen over de executie van een vonnis? Neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies