BASE Advocaten - The Litigation Firm

Conservatoir beslag op bankrekeningen binnen de EU wordt eenvoudiger en efficiënter

Blogs 18 May 2016
Het wordt voor Nederlandse schuldeisers eenvoudiger om conservatoir beslag te leggen op bankrekeningen binnen de EU. Recent is hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is de uitvoering van de Verordening Europees bankbeslag (nr. 655/2014).
 

Doel

De Verordening heeft ten doel de procedure voor het leggen van conservatoir beslag in grensoverschrijdende gevallen te vereenvoudigen. Op dit moment moeten Nederlandse schuldeisers nog naar de rechter van het EU-land waar de bankrekening wordt gehouden. Dat is omslachtig. Zodra de Verordening in werking treedt (op 18 januari 2017) kunnen schuldeisers hiervoor naar de Nederlandse rechter. Indien de rechter een beslagbevel afgeeft, kan het beslag in het buitenland worden gelegd (via een deurwaarder).

Consument

Is uw schuldenaar een consument in een andere lidstaat, dan zult u toch naar de rechter in die lidstaat moeten om bankbeslag te leggen. U kunt op basis van de Verordening namelijk niet bij de Nederlandse rechter verlof krijgen om ten laste van een consument in Italië onder zijn bank (in Italië) beslag te leggen. Andersom kunnen Italiaanse schuldeisers evenmin verlof vragen in Italië om op uw ABN rekening in Rotterdam beslag te leggen (voor zover u consument bent). Dat is ook wel een geruststelling.

Verschillen met Nederlands beslagrecht

Op basis van het Nederlandse recht heeft de rechter de bevoegdheid om conservatoir beslag toe te staan onder de voorwaarde dat er door de schuldeiser zekerheid wordt gesteld. In de praktijk maken rechters nauwelijks gebruik van deze mogelijkheid. Dat is anders op grond van de Verordening. Daar is de schuldeiser verplicht zekerheid te stellen als hij een verzoek indient om een beslagbevel (voorafgaand aan de bodemprocedure). Een ander belangrijk verschil is dat op grond van de Nederlandse regelgeving beslag wordt gelegd op kort gezegd het gehele banksaldo van de schuldenaar, terwijl op grond van de Verordening alleen beslag wordt gelegd voor de hoogte van de vordering (en wordt dus niet het hele saldo geblokkeerd). Op grond van de Verordening zal de schuldeiser de rechter ervan moeten overtuigen dat er een dringende behoefte bestaat aan een bevel tot conservatoir beslag én dat zijn vordering tegen de schuldenaar waarschijnlijk gegrond wordt verklaard. De verwachting is dat deze toets strikter zal zijn dan bij het Nederlandse bankbeslag. In de Verordening zijn ook rechtsmiddelen tegen een beslagbevel geregeld. De schuldenaar kan in beroep tegen het verlof om beslag te leggen. Dat kan onder het Nederlandse bankbeslag niet. De schuldenaar rest dan "slechts" een opheffings-kortgeding tegen het gelegde beslag.

Bank onbekend?

Nieuw is bovendien dat de schuldeiser bij de rechter een verzoek om rekeninginformatie kan indienen als hij niet bekend is met de bankrekening van de schuldenaar. Bij dit verzoek moet de schuldeiser dan wel vermelden waarom hij van mening is dat de schuldenaar een of meerdere rekeningen bij een bank in een bepaalde lidstaat aanhoudt. De rechter zal moeten oordelen of het verzoek voldoende onderbouwd is. Als de rechter dat vindt, stuurt hij het verzoek aan de informatie-instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging (bijv. de deurwaarder in Duitsland). Deze "informatie-instantie" dient vervolgens door middel van alle beschikbare middelen in zijn lidstaat de rekeninginformatie zien te verkrijgen.

De Verordening kent nog meer nieuwigheidjes (zoals video-conferencing met de rechter), beslagformulieren en (kortere) beslistermijnen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Joris Arts, Sanne Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies