BASE Advocaten - The Litigation Firm

Franchisenemer baalt van exploitatieprognoses?

Blogs 11 July 2016

Bij het aangaan van een franchise overeenkomst wordt vaak door franchisegever een exploitatieprognose verstrekt. Wat als de exploitatie van de franchisenemer vervolgens tegenvalt? Kan de franchisegever dan aangesproken worden? Recent oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant hierover (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:3723).

Wat speelde er?
Twee franchisenemers exploiteerden een fietsenwinkel en waren aangesloten bij franchiseorganisatie Biretco (o.a. bekend van Profile 'de Fietsspecialist' en Fietswereld). De franchisenemers stelden dat de Birecto hen voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomsten te rooskleurige exploitatieprognoses zou hebben verstrekt. Birecto zou ongefundeerde en onjuiste benchmarks hebben gebruikt. De procedure liep niet goed af voor de franchisenemers.

Verstrekken prognoses?
Belangrijk: er rust op een franchisegever in principe geen informatieplicht. Hij hoeft geen cijfers of prognoses te verschaffen. Maar, als de franchisegever wel prognoses verstrekt, dan dienen die deugdelijk te zijn en moet franchisegever instaan voor de juistheid van de gegevens die daaraan ten grondslag liggen. Het verstrekken van (te) rooskleurige prognoses zonder daaraan ten grondslag liggend (deugdelijk) onderzoek kán onrechtmatig zijn indien de franchisegever wist dat de prognoses fouten bevatten en dit niet heeft meegedeeld. Het kan ook leiden tot een geslaagd beroep op dwaling en daarmee van een vernietiging van de franchiseovereenkomst. Let wel, het enkele niet halen van bepaalde exploitatieprognoses is hiervoor (uiteraard) niet genoeg. Dat is afhankelijk van veel factoren zoals het ondernemerschap van de franchisenemer (bijv. in- en verkoopbeleid, kortingsbeleid etc.). Iedere franchisenemer draagt zijn eigen ondernemersrisico. Bovendien moet een franchisenemer een kritische houding aannemen ten opzichte van de cijfers die hem worden voorgehouden (eigen onderzoek). Een franchisenemer moet van goeden huize komen wil hij de franchisegever kunnen aanspreken op afgegeven prognoses.

Rechtbank: verwijten niet concreet genoeg
Voor de rechtbank Zeeland verweerde de franchisegever zich met de stelling dat voor zover hij al prognoses zou hebben afgegeven, die prognoses nog geen garantie inhielden voor het halen van bepaalde resultaten. Het betrof slechts een voorspelling, gebaseerd op (onder meer) historische cijfers. Voor zover prognoses niet zijn uitgekomen, zou dat bovendien te wijten zijn aan franchisenemers zelf. De rechtbank oordeelde dat het verwijt van de franchisenemers te algemeen was. De gepresenteerde cijfers en kengetallen bevatten volgens de rechtbank geen garantie dat de gepresenteerde winstmarges ook gehaald worden. Kennelijk was door franchisenemers slechts in algemene bewoordingen verwijten gemaakt. Dat is onvoldoende. Franchisenemers hadden hun verwijten moeten concretiseren. Ook speelde mee dat bij de financieringsaanvragen gebruik is gemaakt van door franchisenemers zelf aangeleverde gegevens. Daarvoor kon de franchisegever niet verantwoordelijk worden gehouden.

Het is een constante lijn in de jurisprudentie: een franchisenemer dient kritisch te zijn bij het aangaan van een franchiseovereenkomst. Hij zal juist vooral zelf onderzoek moeten doen, ook naar eventueel door de franchisegever gepresenteerde cijfers. De eerder dit jaar gepresenteerde Nederlandse Franchise Code bevat wel een expliciete informatieplicht voor de franchisegever. Het is dan ook interessant om in de gaten te houden of die Code een verandering teweeg brengt in het domein van deze onderzoeks- en spreekplichten.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Thomas FaaijJoris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies