BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering: wetsvoorstellen KEI aangenomen door de Eerste Kamer

Nieuws 15 July 2016
Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de vier wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Deze wetsvoorstellen regelen de vereenvoudiging en digitalisering van procedures in zowel het civiele recht als het bestuursrecht. Rechtzoekenden krijgen via "Mijn Rechtspraak" een digitaal dossier waar de proceshandelingen verricht zullen worden.
 

Het civiele proces wordt daarnaast eenvoudiger, door de uniforme procesinleiding voor alle civiele procedures. Hierbij vindt één schriftelijke ronde, één mondelinge ronde en daarna de uitspraak plaats. Met deze geharmoniseerde basisprocedure verdwijnt het onderscheid tussen dagvaardings- en verzoekschriftprocedures.

Het programma KEI zal gefaseerd ingevoerd worden. Zo zal begin 2016 gestart worden met een pilot met verplicht digitaal procederen en zal ook bij vorderingen in hoger beroep digitaal procederen verplicht worden. Een tijdlijn van de modernisering van de rechtspraak vindt u hier.

Graag verwijzen wij u naar een eerder artikel waarin wij aandacht hebben besteed aan de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht. U vindt deze hier. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de sectie Corporate & Commercial Litigation

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies