BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wat nou als Donald Trump jouw baas zou zijn?

Nieuws 21 October 2016


Uitspraken als "Grab them by the pussy" en het wegzetten van bevolkingsgroepen als crimineel, verkrachters of terroristen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag tijdens de sollicitatiefase om de baas van de Verenigde Staten te worden. Maar wat nou als de baas van een reguliere onderneming hier in Nederland dagelijks van deze uitspraken zou doen? Hieronder wordt uiteengezet hoe een werknemer om kan gaan met een Donald Trump als baas.

Allereerst is het goed om te weten dat als jouw werkgever "Grab them by the pussy" propageert binnen de onderneming of jou structureel een varken, hond of walgelijk beest noemt, je de kantonrechter kan verzoeken om jouw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarbij zou je de kantonrechter ook kunnen verzoeken jou de transitievergoeding en een forse billijke vergoeding toe te kennen vanwege ernstig verwijtbaar handelen door jouw werkgever. Een grote kans dat deze vordering zal slagen.

Daarnaast is het goed om te weten dat er een wettelijk verbod op seksuele intimidatie bestaat. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: "Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.". Dat dit verbod door jouw baas (als dit Donald Trump zou zijn) wordt overtreden, spreekt voor zich. En als Donald Trump dan inderdaad jouw baas is, dan zal het bewijs van die overtreding ook niet lastig zijn. Grote kans immers dat hij het op camera zegt of het simpelweg herhaalt wanneer er naar wordt gevraagd.

Maar ook als dit niet zo zou zijn, hoeft dat geen probleem op te leveren om je werkgever aan te pakken. Iemand die stelt dat hij/zij slachtoffer is van seksuele intimidatie hoeft namelijk niet te bewijzen dat daar sprake van is. Deze persoon kan volstaan met het aanvoeren van feiten die de seksuele intimidatie kunnen doen vermoeden. Het is dan vervolgens aan de "dader" om te bewijzen dat er geen sprake was van seksuele intimidatie. Een veel lichtere bewijslast dus voor het slachtoffer. Baas Donald zal er dus niet mee wegkomen om simpelweg te stellen "Nobody has more respect for women than I do. Nobody."
Maar ook als je merkt dat baas Donald jou vanwege je geslacht liever niet op een hoge positie binnen de onderneming ziet zitten, kan het arbeidsrecht je helpen. Een werkgever mag namelijk geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden, bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst. En als je je werkgever daarop aanspreekt, mag hij jou vervolgens niet benadelen of ontslaan.

Verder is het goed om te weten dat baas Donald binnen het arbeidsrecht niet zal wegkomen met stellingen als "een extreem betrouwbare bron heeft mij verteld dat......". Als je werkgever bijvoorbeeld stelt dat er sprake is van disfunctioneren, zal hij dit moeten bewijzen. Hij zal moeten aantonen dat er sprake is van disfunctioneren, dat hij jou voldoende gelegenheid heeft gegeven om je functioneren te verbeteren en dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Jouw baas Donald een beetje kennende zal dit niet geheel op orde zijn.

Weet dus dat als Trump jouw baas zou zijn, je zeker niet alles hoeft te accepteren wat deze man zegt of doet. Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht kunnen je hier meer over vertellen.

En mocht je je als werkgever in de persoon van baas Donald herkennen, bel dan vooral ook even. Onze advocaten komen graag langs voor een cursus inzake de omgang met werknemers. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies