BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een zwarte-pieten-discussie-verbod op de werkvloer, mag dat?

Arbeidsrecht 04 November 2016

De dagen worden korter, de pepernoten en chocoladeletters liggen al maanden in de winkels, de winterjassen en de verwarmingen gaan weer aan en in vele gezinnen staat de stamppot weer wekelijks op het menu, oftewel: de gezellige wintermaanden gaan beginnen! Tegenwoordig betekent dit echter ook dat het tijd is voor een ander terugkerend fenomeen: de discussie over zwarte piet. Een discussie die al vanaf de jaren zestig speelt, maar de laatste jaren flink is verhard. Ook op de werkvloer wordt deze discussie geregeld gevoerd. Steeds meer mensen (zowel voor- als tegenstanders van zwarte piet) zijn de discussie echter zat. Als dit ook voor een werkgever geldt, mag deze dan een zwarte-pieten-discussie-verbod invoeren? Hieronder een eerste verkenning van deze mogelijkheid.

Instructierecht
Op grond van de wet heeft een werkgever een instructierecht. Dit betekent kort gezegd dat een werknemer zich heeft te houden aan instructies van de werkgever omtrent het verrichten van de arbeid en instructies met betrekking tot de goede orde in de onderneming. Nu de discussie over zwarte piet flink is verhard, zou men zich op het standpunt kunnen stellen dat een zwarte-pieten-discussie-verbod onder de instructiebevoegdheid van de werkgever valt, nu dit ziet op de bevordering van de goede orde binnen de onderneming. Iedere dag weer dezelfde discussie aan de lunchtafel kan immers voor flink wat irritatie zorgen binnen de onderneming, met alle mogelijke gevolgen van dien. Om escalatie tussen collega's te voorkomen, lijkt een zwarte-pieten-discussie-verbod een voor de hand liggende redelijke instructie.

Vrijheid van meningsuiting
Tegelijkertijd geldt echter dat een zwarte-pieten-discussie-verbod een directe inbreuk zou zijn op de vrijheid van meningsuiting. Een recht dat is neergelegd in onze grondwet. Ook in de relatie werkgever-werknemer geldt de vrijheid van meningsuiting als uitgangspunt. Op grond van het goed werkgever- en goed werknemerschap zou het recht ook kunnen worden afgedwongen. Dit betekent uiteraard niet dat een werknemer altijd maar mag roepen wat hij of zij wil. Zo is het de werknemer bijvoorbeeld niet toegestaan om vertrouwelijke informatie bekend te maken en mag een werknemer ook niet zijn werkgever of collega's ernstig beledigen of bedreigen. Maar zolang er geen sprake is van dergelijk grensoverschrijdend gedrag, lijkt een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting moeilijk te rechtvaardigen.

Wat kan een werkgever doen?
Een zwarte-pieten-discussie-verbod lijkt niet mogelijk, nu dat een te vergaande inbreuk op de vrijheid van meningsuiting zou betekenen. Maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar. Van belang is wel dat de redelijkheid steeds in acht wordt genomen. Een verzoek van de werkgever aan de werknemers die de discussie graag met elkaar willen voeren, om dit alleen in de pauzes te doen en op een volume zodat dit de andere collega's niet stoort, lijkt bijvoorbeeld een alleszins redelijk verzoek. Ook zou de werkgever een zwarte-pieten-discussie-tafel kunnen aanwijzen en werknemers kunnen verzoeken om alleen daar met elkaar de discussie over dit onderwerp aan te gaan. Werknemers zijn dan vrij om de discussie te voeren, maar dan zonder collega's daarmee lastig te vallen. Een redelijke oplossing. Wanneer werknemers zich niet aan een dergelijk redelijk verzoek houden, zou dit grond kunnen zijn voor een schriftelijke waarschuwing.

Bovenstaande verkenning zou men uiteraard op veel andere onderwerpen van discussie kunnen toepassen. Zo zullen er in veel bedrijven werknemers zijn die de discussies van collega's over bijvoorbeeld voetbal, Boer Zoekt Vrouw of het nieuwste dieetboek zat zijn. Voor ieder van deze onderwerpen kan steeds de vraag worden gesteld of de werkgever kan en/of moet ingrijpen. Dit zal uiteraard van de omstandigheden van het geval afhangen. Werknemers moeten het echter wel heel bont maken, wil een werkgever er echt iets tegen kunnen (en waarschijnlijk ook willen) doen. De werkgever zal in ieder geval bij het zoeken naar een oplossing steeds de redelijkheid in acht moeten nemen.

Als u meer wilt weten over bovenstaand onderwerp of over een ander arbeidsrechtelijke kwestie, kunt u uiteraard contact opnemen met de auteur, mr. J.W. van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies