BASE Advocaten - The Litigation Firm

Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet: de Hoge Raad trapt op de rem

Nieuws 05 January 2017

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij zich volgens de werkgever schuldig heeft gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag, fysiek geweld, verbale agressie en denigrerend pestgedrag. De werknemer verzoekt vernietiging van het ontslag op staande voet. In het verweerschrift doet de werkgever vervolgens een zelfstandig tegenverzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft de Hoge Raad daarop (onder meer) een prejudiciële vraag gesteld over de mogelijkheid van voorwaardelijke ontbinding onder het nieuwe ontslagrecht.

Onder het oude ontslagrecht was het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de werkgever, na een door hem gegeven ontslag op staande voet, een gerechtvaardigd belang heeft de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval deze uiteindelijk niet door het ontslag op staande voet blijkt te zijn geëindigd. Dit wordt de "voorwaardelijke ontbinding" genoemd. De motivering van de Hoge Raad is dat er bij een gegeven ontslag op staande voet lang onzekerheid kan bestaan over de rechtsgeldigheid daarvan, nu daarover jaren kan worden doorgeprocedeerd. De voorwaardelijke ontbinding maakt (gedeeltelijk) een einde aan die rechtszekerheid: ook als het ontslag op staande voet achteraf ongeldig blijkt, eindigt de arbeidsovereenkomst op het moment van de voorwaardelijke ontbinding en is de loondoorbetaling beperkt.

Die motivering gaat echter niet volledig meer op onder het nieuwe ontslagrecht. Onder het oude ontslagrecht bestond geen mogelijkheid van hoger beroep in een ontbindingsprocedure. Daarom bestond na een voorwaardelijke ontbinding inderdaad de rechtszekerheid dat de arbeidsovereenkomst in ieder geval vanaf dat moment tot een einde was gekomen. Onder het nieuwe ontslagrecht bestaat echter wel de mogelijkheid van hoger beroep in een ontbindingsprocedure. Daarom kan tot aan de Hoge Raad worden doorgeprocedeerd, wat betekent dat het jaren kan duren voordat duidelijkheid bestaat over de vraag of de arbeidsovereenkomst is geëindigd door het ontslag op staande voet, door de voorwaardelijke ontbinding of door geen van beide. De motivering die de Hoge Raad aan de voorwaardelijke ontbinding ten grondslag legde, spoedige zekerheid over de datum waarop de dienstbetrekking is geëindigd, is dus op losse schroeven komen te staan. Vandaar de prejudiciële vraag van de kantonrechter.

In de beantwoording van de prejudiciële vraag geeft de Hoge Raad aan dat in de wetsgeschiedenis geen aanwijzingen staan dat naar het huidige ontslagrecht voor de werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen, niet meer de mogelijkheid van voorwaardelijke ontbinding bestaat. Daarom moet worden geoordeeld dat die mogelijkheid nog steeds bestaat. Dat kan echter alleen als de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest. Onder het nieuwe recht kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet voorwaardelijk ontbinden met het oog op een eventueel hoger beroep waarin het hof, anders dan de kantonrechter, het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig acht.

Kortom, de mogelijkheid van een voorwaardelijke ontbinding bestaat nog wel, maar slechts in beperkte gevallen. In die gevallen waarin niet voorwaardelijk kan worden ontbonden, blijft voor de werkgever onzekerheid bestaan. Wordt in een later stadium beslist dat het ontslag op staande voet toch niet rechtsgeldig was, dan moet de werkgever de reeds ontslagen werknemer terug in dienst nemen, eventueel onder betaling van loon over de periode van inactiviteit. De werkgever doet er dan ook goed aan het ontslag op staande voet enkel in te zetten als uiterst middel.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de auteur mr. F.L. van den Boomgaard of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies