BASE Advocaten - The Litigation Firm

Boer zoekt Vrouw of Boer zoekt Werkneemster?

Nieuws 16 March 2017
Het is een groot kijkcijferkanon, Boer zoekt Vrouw Internationaal. Elke zondagavond kijken gemiddeld 3.5 miljoen mensen naar een vijftal boeren dat een vrouw zoekt om samen een leven in het buitenland op te bouwen. Inmiddels heeft iedere boer een aantal vrouwen geselecteerd die naar zijn boerderij mogen komen voor een nadere kennismaking.

Uit de reeds uitgezonden afleveringen blijkt dat van de vrouwen die naar de boerderij mogen komen, wel wordt verwacht dat ze een handje meehelpen op de boerderij. De vader van één van de boeren vindt het meewerken van de vrouw zelfs een beslissende factor voor de keuze van zijn zoon. Maar kan dat meewerken op de boerderij wel zomaar van de vrouwen worden verlangd? En hoe moet hier juridisch dan tegenaan worden gekeken? Komt er misschien een arbeidsovereenkomst tot stand tussen de boer en de vrouwen?

Vooropgesteld moet worden dat een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk hoeft te worden overeengekomen. In de wet is de definitie van een arbeidsovereenkomst vastgelegd in artikel 610 van boek 7 BW. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er voldaan is aan drie criteria:
- de werknemer heeft zich verbonden om arbeid te verrichten;
- daarvoor moet loon worden betaald door de werkgever;
- de werknemer verricht de arbeid in dienst van de werkgever (er is sprake van een gezagsverhouding).

Wat houdt het verrichten van arbeid precies in? Dit begrip wordt door de rechtspraak ruim uitgelegd; niet alleen actieve werkzaamheden, maar ook passief werk (bijvoorbeeld slaapdiensten) en aanwezigheidsdiensten vallen onder het verrichten van arbeid. Het is wel vereist dat de werkgever (in dit geval de boer) een economisch belang heeft bij de verrichte arbeid. Dat het in het economisch belang van de boeren is dat de vrouwen meehelpen, blijkt duidelijk uit het programma; denk maar eens aan de boeren die geholpen worden met bijvoorbeeld het melken van de dieren, het voeren van de dieren en het opruimen van de boerderij. De boeren hebben hier wel degelijk profijt van en geven dit ook aan in het programma.

Lastiger is de vraag te beantwoorden of de vrouwen loon krijgen van de boer en of er een gezagsverhouding bestaat tussen de boer en de vrouwen. Uit vorige seizoenen en dit seizoen van Boer zoekt Vrouw Internationaal blijkt dat de vrouwen die het land van de boer bezoeken, ook tijdelijk bij deze boer inwonen. 's Avonds bereiden ze samen het (door de boer betaalde) eten en krijgen de vrouwen een slaapplaatsje op de boerderij.

Gelet op het feit dat met 'loon' wordt gedoeld op een tegenprestatie voor de arbeid, hoeft er niet persé geld te worden uitgekeerd; ook de kost en inwoning kan als loon worden gezien. Het verschaffen hiervan moet echter wel rechtstreeks voortkomen uit de arbeidsovereenkomst en een tegenprestatie hiervoor zijn. Is dit het geval? Waarschijnlijk niet. Het idee is namelijk dat de boeren deze kost en inwoning aanbieden om de liefde te vinden, hetgeen toch het uiteindelijke doel van het programma is (en niet het verschaffen van werk).

Dan nu het laatste element van het verhaal: staat de vrouw in een gezagsverhouding tot de boer? Er is sprake van een gezagsverhouding wanneer de werkgever, de boer, bevoegd is om aanwijzingen te geven ter bevordering van de goede orde binnen het werkverband. Als je naar een willekeurige aflevering van het programma kijkt, zie je dat de boer vaak genoeg zegt: 'Wat ben je aan het doen? Zo werkt het niet!' of 'Hou dit maar even voor me vast!'. Want ja, de vrouwen hebben meestal nog niet veel kaas gegeten van zo'n boerenbedrijf... De vraag is nu of de boer hiermee bevoegd is op basis van een arbeidsovereenkomst om dergelijke aanwijzingen te doen. Dat de aanwijzingen er zijn, dat staat vast. Of de boer bevoegd is om deze aanwijzingen te doen, dat is onzeker. Hier lijken geen afspraken over te zijn gemaakt.

Kortom, het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de boer en de verschillende vrouwen is waarschijnlijk niet aan de orde. Maar dat de boeren wel degelijk op zoek zijn naar een helpende hand en dat de vrouwen daarvoor open moeten staan, dat staat vast!

Indien u zelf vragen heeft over de juridische kwalificatie van de overeenkomst op grond waarvan arbeid wordt verricht, neemt u dan contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies