BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nederlandse Franchise Code alsnog in de wet

Blogs 04 May 2017
De komst van de Nederlandse Franchise Code ("NFC") en de voorgenomen wettelijke verankering ervan hebben grote gevolgen voor de franchisebranche. Het leidt tot nieuwe standaardovereenkomsten en tot aanpassing van bestaande overeenkomsten. Dat kan geschillen opleveren. Geschillen die franchisenemers- en gevers beter kunnen vermijden. mr. J.M.J. Arts en mr. T.B.M. Faaij, de experts binnen BASE op dit gebied, helpen u bij deze aanpassingen en eventuele geschillen.

Omdat de markt de NFC niet goed zou omarmen, heeft Minister Kamp een wetsvoorstel ingediend waarmee de NFC alsnog wettelijk wordt verankerd. Hij kiest voor een nieuwe benoemde overeenkomst, de "Franchiseovereenkomst" (Titel 6, Boek 7 BW). Hierop wordt dan vervolgens een bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen "gedragscode" van toepassing verklaard. Die code zal, hoe kan het ook anders, de NFC zijn. Dit is een wel heel bijzondere manier van wetgeving. De NFC is immers niet door de wetgever opgesteld, maar door een "schrijfcommissie" vanuit de branche. Hoe gaat de (nieuwe) Tweede Kamer hierop reageren? Op de NFC is bovendien veel kritiek vanuit franchisegevers met name omdat de NFC vrij ver gaat in de bescherming van de franchisenemer. Die kritiek kunnen wij begrijpen. De contractsvrijheid wordt met de NFC fors ingeperkt. Biedt het feit dat het wetsvoorstel partijen de keuze laat tussen "pas de NFC toe" of pas de NFC niet toe "maar leg dat dan uit" hiervoor een uitweg? Nee. Close reading van de toelichting leert dat van een echte keuze geen sprake is. "Niet toepassen" lijkt alleen te kunnen als een bepaalde bepaling uit de NFC in een specifiek geval niet toegepast kan worden (bijv. een franchisevereniging moeten oprichten terwijl er maar één franchisenemer is). Bepalingen uit de NFC niet toepassen omdat partijen dat niet willen, lijkt daarmee niet mogelijk. Het is dus vooral "pas toe" of "pas toe". Een ander belangrijk punt is het feit dat de wet niet alleen van belang is voor franchiseovereenkomsten die na de inwerkingtreding worden afgesloten, maar ook voor wijzigingen of verlengingen van reeds bestaande franchiseovereenkomsten. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies