BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een tip voor de werkgever die medewerkers ter beschikking stelt: let op het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi

Nieuws 17 May 2017

Het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) stond onlangs bij de Hoge Raad[1] in de schijnwerpers. De relevantie van deze uitspraak voor de praktijk wordt in dit artikel toegelicht. Voordat hier aan toegekomen wordt, wordt eerst kort ingegaan op het belemmeringsverbod. Want hoe zat het ook alweer met het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi?

Het belemmeringsverbod houdt in dat ‘degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt, geen belemmering in de weg mag leggen tussen de arbeidskracht en degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld’. Met andere woorden: een concurrentiebeding dat de werknemer verbiedt om na het einde van een detacheringsovereenkomst in dienst te treden bij de opdrachtgever is nietig, als de Waadi van toepassing is. Men dient hierbij bedacht te zijn dat (artikel 9a van) de Waadi van toepassing is op ‘degenen die arbeidskrachten ter beschikking stelt’. De Waadi is dus niet alleen van toepassing op uitzendwerkgevers. Indien een groot accountantskantoor met enige regelmaat werknemers detacheert bij haar klanten, dient zij dus bedacht te zijn op de gevolgen van het belemmeringsverbod. Als het echter gaat om incidentele ter beschikkingstelling, is de Waadi - en dus het belemmeringsverbod - in beginsel niet van toepassing. Dit dient van geval tot geval bekeken te worden. 
 
Terug naar het arrest van de Hoge Raad. De centrale vraag in die zaak was of het belemmeringsverbod in artikel 9a Waadi ook bescherming biedt aan een voormalig gedetacheerde werknemer die zijn werkzaamheden na afloop van de terbeschikkingstelling als zzp’er (en dus op basis van een overeenkomst van opdracht) bij de voormalige opdrachtgever van de detacheerder wil voortzetten. De Hoge Raad heeft deze vraag als volgt beantwoord. Het belemmeringsverbod heeft niet alleen betrekking op het sluiten van een arbeidsovereenkomst, maar ook op het tot stand komen van een arbeidsverhouding. Van een arbeidsverhouding is sprake als een persoon gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder de leiding en toezicht van die ander prestaties levert, en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt. Indien de zzp-er dus in een arbeidsverhouding staat tot de voormalige opdrachtgever, is het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi van toepassing. 
 
Door het arrest van de Hoge Raad kreeg het belemmeringsverbod ook in de literatuur de nodige aandacht. Zo werd de vraag gesteld of het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi ook van toepassing is op de ter beschikking gestelde werknemer die reeds een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de werkgever die hem ter beschikking heeft gesteld. Ook deze vraag lijkt vooralsnog, uitgaande van de parlementaire geschiedenis en de letterlijke tekst van de Waadi, bevestigend te worden beantwoord. 
 
Kortom, werkgevers die arbeidskrachten ter beschikking stellen zijn gewaarschuwd. Let op het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi. Dit verbod is van toepassing op iedere werkgever die werknemers ter beschikking stelt (uitzonderingen daargelaten), ongeacht of deze werknemers in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het belemmeringsverbod is ook van toepassing als de voormalig werknemer besluit als zpp’er verder te gaan bij uw voormalig opdrachtgever zolang tussen de zzp’er en uw voormalig opdrachtgever maar een arbeidsverhouding bestaat. Mocht u vragen hebben over de Waadi, neem dan contact op met mr. M.N. Kuijer of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht
More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies