BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgevers en werknemers: let op de vervaltermijn bij ontslag op staande voet

Nieuws 26 May 2017
Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever. De arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt in dit geval namelijk per direct en de werknemer heeft hoogstwaarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering. Op het moment dat er een ontslag op staande voet heeft plaatsgevonden, dient zowel de werkgever als de werknemer snel in actie te komen. Er geldt immers een vervaltermijn van twee maanden voor het starten van een procedure bij de rechter. Op deze vervaltermijn en de mogelijke vorderingen van zowel werknemer als werkgever, wordt hierna ingegaan.

Mogelijke vorderingen werknemer en werkgever
Als een werknemer het niet eens is met het gegeven ontslag op staande voet, zal de werknemer via de rechter moeten proberen dit ontslag op staande voet van tafel te krijgen. De werknemer heeft twee opties:
1. verzoeken om vernietiging van het ontslag, wedertewerkstelling en loondoorbetaling;
2. verzoeken om een billijke vergoeding en gefixeerde schadevergoeding.

Als de werknemer terug wil keren op de werkvloer, dient de werknemer bij de rechter om vernietiging van de opzegging te verzoeken. In dat geval verzoekt de werknemer om wedertewerkstelling en loondoorbetaling. In plaats van het verzoek de opzegging te vernietigen, kan de werknemer ook een billijke vergoeding en gefixeerde schade vergoeding verzoeken. Deze optie biedt voor de werknemer uitkomst op het moment dat vast komt te staan dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, maar de werknemer tegelijkertijd niet wil terugkeren op de werkvloer. Vereiste voor het kunnen toekennen van de billijke vergoeding is dat de rechter oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ten aanzien van de gefixeerde schadevergoeding geldt dat dit een vergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren te duren.

Ook de werkgever kan om voornoemde gefixeerde schadevergoeding vragen. In dit geval moet door de rechter worden vastgesteld dat het ontslag op staande voet wel rechtsgeldig is gegeven. Door het gegeven ontslag op staande voet mist de werkgever per direct een arbeidskracht met alle gevolgen van dien (bijvoorbeeld het moeten inzetten van een interim kracht om de betreffende werkzaamheden te verrichten). De werkgever kan dan verzoeken gecompenseerd te worden voor het feit dat hij de opzegtermijn niet in acht heeft kunnen nemen nu er aanleiding was voor het ontslag op staande voet. Over deze opzegtermijn kan de werkgever schade vorderen. Het gaat om dezelfde gefixeerde schadevergoeding als waar de werknemer een beroep op kan doen als vast zou komen te staan dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven (zie hierboven).

Vervaltermijn
Zoals gezegd, dient zowel de werknemer als de werkgever snel in actie te komen na een ontslag op staande voet. Er geldt immers een vervaltermijn van twee maanden voor het starten van een procedure bij de rechter om zo voornoemde vorderingen te kunnen instellen. Deze vervaltermijn gaat lopen na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Het betreft een korte termijn (twee maanden), wat ervoor zorgt dat partijen op korte termijn weten of er een procedure zal worden gestart. Nu het om een vervaltermijn gaat, is het voor zowel werkgever als werknemer wel zaak deze termijn goed in de gaten te houden. Een vervaltermijn kan immers niet worden gestuit (in tegenstelling tot een verjaringstermijn). Op het moment dat deze vervaltermijn is verlopen, kan er dus ook geen vordering meer worden ingesteld. Handel dus tijdig!

Neem voor meer informatie contact op met mr. S.J.R. Barbas of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies