BASE Advocaten - The Litigation Firm

Let op: Vanaf 1 juli 2017 is een betaaltermijn van meer dan zestig dagen niet meer mogelijk voor grote ondernemingen.

Blogs 20 June 2017
In maart 2017 is het wetsvoorstel 'Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen' unaniem door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 juli treedt daarom de "Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen in werking". Het wetsvoorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn 'Late betalingen' en maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen.

Hoewel het in Nederland de wettelijke norm is om een betaaltermijn van 30 dagen te hanteren, zit er in de huidige wet een uitzonderingsbepaling waardoor betaaltermijnen kunnen worden opgerekt. In de praktijk komen betaaltermijn van 90 dagen of langer regelmatig voor. Vanaf 1 juli 2017 mogen grote ondernemingen tegenover MKB en ZZP'ers geen langere betalingstermijn dan 60 dagen meer hanteren.

Wordt er door de grote onderneming toch een langere betaaltermijn gehanteerd dan is deze termijn nietig; de betaaltermijn wordt geacht nooit te hebben bestaan en wordt automatisch omgezet naar een betaaltermijn van 30 dagen. Kiest de grote ondernemer ervoor om de factuur pas na 30 dagen te betalen, dan is wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Onder het huidige Nederlands recht is een vordering tot vijf jaar in rechte afdwingbaar. Een leverancier hoeft er dus niet direct voor te kiezen om direct de wettelijke handelsrente op te eisen. De relatie met de grote onderneming kan daar bijvoorbeeld aanleiding toe zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Pauline Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies