BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ook tweedegraads bestuurder moet op de blaren zitten

Blogs 14 July 2017

De aansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder rust, op grond van artikel 2:11 BW, ook op de tweedegraads bestuurder van die rechtspersoon-bestuurder. Deze tweedegraads bestuurder heeft wel dezelfde individuele disculpatiemogelijkheden als de directe rechtspersoon-bestuurder.

Zo oordeelde de Hoge Raad begin dit jaar in ECLI:NL:HR:2017:275 in een casus waarin het volgende speelde. Verweerster had een overeenkomst met vennootschap A. Bestuurder en enig aandeelhouder van A was Holding B.V. Het bestuur van Holding werd gevormd door de broers B en C (tweedegraads bestuurders van A). Vast was komen te staan dat Holding aansprakelijk was voor door Verweerster geleden schade, omdat Holding onrechtmatig jegens Verweerster had gehandeld. Verweerster heeft daarop schadevergoeding gevorderd van Holding én de broers B en C in hun hoedanigheid van (indirect) bestuurder van A.


Een bestuurder kan voor zijn handelen als bestuurder zowel intern als extern aansprakelijk zijn. Indien de bestuurder een rechtspersoon-bestuurder is, kan ook de bestuurder die op het moment van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder was van die rechtspersoon-bestuurder (de tweedegraads bestuurder) aansprakelijk worden gesteld, zo volgt uit artikel 2:11 BW. De ratio van deze bepaling is te voorkomen dat een natuurlijk persoon zich achter de rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon-bestuurder kan verschuilen wanneer benadeling van schuldeisers het gevolg is van slecht of onbehoorlijk bestuur. Dit is met name relevant omdat de verhaalsaansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder beperkt is tot het vermogen van die rechtspersoon, en in geval van holdingmaatschappijen is dat vermogen vaker gering.

De Hoge Raad wijst er op dat artikel 2:11 BW van toepassing is in alle gevallen waarin een rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk is op grond van de wet, dus ook op grond van onrechtmatige daad. Hieraan worden geen extra eisen gesteld. Wel heeft de tweedegraads bestuurder dezelfde disculpatiemogelijkheden als de rechtspersoon-bestuurder, wat betekent dat de tweedegraads bestuurder de mogelijkheid heeft te stellen en zo nodig te bewijzen dat hem geen persoonlijke ernstig verwijt kan worden gemaakt van de gedragingen waarop de aansprakelijkheid van de rechtspersoon-bestuurder is gebaseerd.

Kortom, ook de tweedegraads bestuurder die zijn billen brandt moet op de blaren zitten, tenzij hij stelt en zo nodig bewijst, dat de brand niet aan hem te wijten was.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Mirjam Klompenhouwer of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies