BASE Advocaten - The Litigation Firm

Deeltijd WW 23/06/2009 - nieuwe instroom opgeschort & scholingsplicht

Nieuws 23 June 2009

Nieuwe instroom deeltijd WW opgeschort - 23 juni 2009

In het Besluit deeltijd WW van 2 april jl. is aangegeven dat zodra de uitkeringslast het budget van 375 miljoen euro dreigt te overschrijden, het Besluit op dat moment zal worden ingetrokken. Deze dreiging doet zich thans voor. Besloten is echter niet om het besluit in te trekken maar om de nieuwe instroom in deeltijd WW op te schorten. Voor aanvragen waarin vóór vandaag volledig is voldaan aan alle vereisten van artikel 1 lid 1 a tot en met d van het Besluit (o.a. afspraken met de bonden en het UWV) geldt dat de deeltijd WW regeling doorloopt. Als niet aan genoemde voorwaarden is voldaan kan geen deeltijd WW (meer) worden toegepast. Het opschorten in plaats van intrekken van de mogelijkheid tot het gebruik van deeltijd WW biedt de overheid de mogelijkheid om te evalueren hoe om te gaan met een mogelijke voortzetting van deze regeling.Navraag bij de Stichting van de Arbeid (STAR) leert dat de opschorting alleen voor nieuwe aanvragen geldt. Verlengingsaanvragen van bestaande deeltijd WW trajecten vallen daar dus niet onder en kunnen gewoon doorgang vinden, tenzij de evaluatie door de overheid leidt tot intrekking van de regeling.

Let op: de juiste formulieren voor de verlengingsaanvraag dienen uiterlijk twee weken voor het einde van de oorspronkelijke periode door het UWV te zijn ontvangen.

Personeel in deeltijd-WW mag mogelijk lesgeven - 18 juni 2009

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken overweegt het mogelijk te maken dat werknemers in deeltijd-WW ook scholing mogen geven op hun vakgebied. Ze hoeven dan niet perse degene te zijn die zelf scholing krijgen. Werkgevers in de bouw die wegens de economische crisis een beroep doen op de WW-steun, hebben bijvoorbeeld gevraagd of ze aan de bijbehorende scholingsplicht voldoen als zij hun bouwvakkers inzetten bij het opleiden van jongeren. Dit heeft minister Donner donderdag 18 juni jl. in de Tweede Kamer gezegd. De bewindsman heeft erop gewezen dat hij nog voor de zomer met een evaluatie komt over de eerste ervaringen met de deeltijd WW regeling. In deze evaluatie bekijkt de minister ook of de deeltijd WW aangepast moet worden, bijvoorbeeld op het gebied van de scholingsplicht. Indien de uitspraken van de Minister in beleid worden omgezet zal dit - gezien de opschorting per 23 juni 2009 van de nieuwe instroom - alleen nog gelden voor thans reeds lopende aanvragen en toepassingen van deeltijd WW.

Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies