BASE Advocaten - The Litigation Firm

De reorganisatie: feitelijke werkzaamheden bij de kwalificatie uitwisselbare functie wel of niet van belang?

Arbeidsrecht 27 July 2017

Als bij het vervallen van arbeidsplaatsen door een reorganisatie sprake is van een categorie uitwisselbare functies, wordt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaald welke werknemers door het verval van de functies boventallig worden en wie er dus wordt ontslagen. Het is dan natuurlijk wel van belang om te weten óf sprake is van uitwisselbare functies.

Tot nu toe maakte de feitelijke situatie ten aanzien van de werkzaamheden vaak onderdeel uit van de discussie omtrent de uitwisselbaarheid van functies. Het is echter de vraag of de feitelijke situatie ook daadwerkelijk meegewogen dient te worden. Het gerechtshof Den Bosch heeft vorig jaar in een zaak over het ontslag van een chef-kok geoordeeld van niet, waarna de chef-kok naar de Hoge Raad stapte. De Hoge Raad heeft begin deze maand aangegeven geen inhoudelijk oordeel te geven. Dat roept de vraag op hoe verstrekkend het oordeel van het hof is. Weegt de feitelijke situatie nooit mee bij de vraag of sprake is van een uitwisselbare functie?

Mede gelet op de toelichting bij de Ontslagregeling lijkt dat niet de bedoeling van de wetgever. Dat betekent in de praktijk dat elke keer opnieuw moet worden beoordeeld of de feitelijke situatie wel of niet meeweegt bij het oordeel of sprake is van een uitwisselbare functie.

BASE Advocaat Sanne Barbas ging hier dieper op in. Lees haar volledige artikel of neem voor meer informatie contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies