BASE Advocaten - The Litigation Firm

Netherlands Commercial Court: de stand van zaken en een korte recap

Blogs 03 August 2017

In januari 2016 berichtten wij op onze website over de oprichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”). Naar het oorspronkelijke plan zou de NCC per 1 januari 2017 van start gaan. Zo ver is het nog niet, maar de NCC is ook zeker niet van de baan. Wat hield het NCC ook alweer in en wat is de stand van zaken? Hieronder een overzicht.

Waarom een NCC?

Bedrijven opereren steeds meer op internationaal niveau en contracteren steeds meer met buitenlandse partijen, waarbij contracten in het Engels worden opgesteld en de adviseurs corresponderen in het Engels. Daarmee is ook de behoefte ontstaan aan Engelstalige geschilbeslechting door rechters met gespecialiseerde kennis ten aanzien van internationale handelsgeschillen.

Waar gaat de NCC zich mee bezig houden?

De NCC wordt primair ingericht om complexe, internationale handelsgeschillen te beslechten, zoals contractuele geschillen en vorderingen uit onrechtmatige daad. Er is gekozen om één rechtbank en één gerechtshof aan te wijzen voor de behandeling van deze internationale geschillen: de rechtbank (de NCC) en het gerechtshof (Netherlands Commercial Court of Appeal) (“NCCA”) in Amsterdam.

Vrijwillige procedure in de Engelse taal

De NCC-procedure kenmerkt zich door vrijwilligheid. Partijen zullen er uitdrukkelijk (bijvoorbeeld in hun (handels)contracten) voor moeten kiezen om in het Engels bij de NCC te procederen. De uitspraak zal ook in het Engels zijn. Het wetsvoorstel voorziet in extra waarborgen om te voorkomen dat consumenten en kleine ondernemers niet tegen hun wil bij een procedure voor de NCC kunnen worden betrokken.

Gespecialiseerde rechters

Geschillen bij het NCC worden voorgelegd aan gespecialiseerde rechters, raadsheren en juridische medewerkers met voldoende kennis van de Engelse (juridische) taal en ervaring met betrekking tot de behandeling van complexe handelsgeschillen.

Kortere procedures en goedkoper dan arbitrage

Door de (complexe) handelszaken voor te leggen aan gespecialiseerde rechters, kan efficiënter gewerkt worden, hoeven procedures minder lang te duren en kunnen kosten voor partijen in de hand gehouden worden. Wel wordt het griffierecht bij de NCC hoger dan bij reguliere rechtspraak. Ondanks deze verhoging zal een NCC-procedure naar verwachting goedkoper uitvallen dan een - over het algemeen zeer kostbare - arbitrageprocedure.

Één procesreglement

De NCC en NCCA hanteren één procesreglement waarin partijen kunnen vinden op welke wijze de procedure gevoerd zal worden.

Stand van zaken

De inrichting van de NCC vergt een wetswijziging, onder andere om het mogelijk te maken in het Engels uitspraak te doen. Dit wetsvoorstel is op 18 juli 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Na het zomerreces buigt de Tweede Kamer zich over het voorstel, waarna ook de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel dient uit te spreken. Pas daarna kan de NCC daadwerkelijk van start gaan.

Wat denkt u, is deze Engelstalige rechtspraak door gespecialiseerde rechters in de toekomst een alternatief voor uw internationale handelsgeschillen? BASE denkt hierover graag met u mee. Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Klompenhouwer, Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies