BASE Advocaten - The Litigation Firm

Einde van de arbeidsovereenkomst: hoe staat het met de (hoogte van de) billijke vergoeding?

Arbeidsrecht 07 August 2017
Het recht op een billijke vergoeding ontstaat als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld jegens de werknemer of als de arbeidsovereenkomst is opgezegd in strijd met de daarvoor geldende regels. De wet kent geen formule voor berekening van de omvang van de billijke vergoeding. Daardoor was op de begroting van de billijke vergoeding door de rechter geen peil te trekken. Een recente uitspraak van de Hoge Raad lijkt hier een einde aan te hebben gemaakt . In juli 2017 zijn door kantonrechters al meerdere uitspraken gewezen waarin het arrest van de Hoge Raad is toegepast. Welke handvatten kunnen hieruit worden afgeleid voor de begroting van de billijke vergoeding? Wij zetten ze op een rijtje.

 

• De rechter dient de billijke vergoeding te bepalen op een wijze die, en op het niveau dat, aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. Daarbij dient de rechter in de motivering van zijn oordeel inzicht te geven in de omstandigheden die tot de beslissing over de hoogte van de vergoeding hebben geleid.

• Bij de begroting van de billijke vergoeding dienen alle omstandigheden van het geval te worden betrokken.

• Met de gevolgen van het ontslag kan rekening worden gehouden bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding, voor zover die gevolgen zijn toe te rekenen aan het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt.

• Inkomensderving van de werknemer doordat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of doordat de arbeidsovereenkomst niet volgens de geldende regels is opgezegd, is een factor die van invloed kan zijn op de hoogte van de billijke vergoeding. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke verdere duur van de arbeidsovereenkomst daarbij in aanmerking moet worden genomen. Is bijvoorbeeld sprake van een onvoldragen disfunctionerendossier, dan wordt wel de inkomensschade, zijnde het loon over de termijn waarbinnen een gemiddeld functioneringstraject kan worden doorlopen, meegenomen in de hoogte van de billijke vergoeding.

• Ook eventuele psychische gevolgen, zoals bijvoorbeeld imagoschade, kunnen als component worden meegenomen in de hoogte van de billijke vergoeding.

• De eventueel aan de werknemer toegekende andere (wettelijke) vergoedingen, zoals de transitievergoeding, de vergoeding wegens onregelmatige opzegging en de aanspraak op een WW-uitkering kunnen ook als omstandigheid worden betrokken bij de berekening van de billijke vergoeding.

• Andere omstandigheden die meegenomen kunnen worden zijn: of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden en de mogelijk minder goede financiële situatie van de werkgever.

• Het gaat er uiteindelijk om dat de werknemer wordt gecompenseerd voor het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. De billijke vergoeding mag niet als strafsanctie voor de werkgever worden beschouwd.

Uiteraard is elke casus uniek en dient per kwestie bekeken te worden of een billijke vergoeding kan worden toegekend en welke factoren dan van invloed kunnen zijn op de hoogte van de billijke vergoeding. Wil u hierover nader worden geïnformeerd of zit u met een dergelijke casus, neem dan contact op met Marije Kuijer of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies