BASE Advocaten - The Litigation Firm

Over het oversluiten van een hypotheek en de boeterente

Blogs 24 August 2017
Boetevrij aflossen?

De relatief lage hypotheekrente is voor veel mensen aanleiding (geweest) om hun lopende 'dure' lening over te sluiten om daarmee de maandlasten te drukken. In bepaalde gevallen - met name wanneer de rente voor langere tijd is 'vastgezet' – kan in dergelijke gevallen een vergoeding in rekening worden gebracht bij de geldnemer, beter bekend als 'boeterente'. De gewenste lagere maandlasten worden door de boeterente per saldo grotendeels teniet gedaan. In de media is de laatste tijd veel te doen geweest over de boeterente. Daarbij is onder andere de vraag gesteld of een te hoge boeterente in rekening is gebracht bij hypotheekgevers.

De boeterente toch niet nieuw?
De boeterente is niet nieuw. De recente aandacht voor de boeterente valt te verklaren door de relatief lage (tot voor kort dalende) hypotheekrente en de komst van nieuwe wetgeving. De implementatie van de 'Europese Hypothekenrichtlijn', heeft er toe geleid dat een aanbieder van hypothecair krediet geen vergoeding mag rekenen voor vervroegde aflossing van hypothecair krediet voor zover die vergoeding hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder lijdt door vervroegde aflossing. De komst van de nieuwe wetgeving heeft er ook toe geleid dat de AFM bevoegdheden heeft gekregen ten aanzien van de hoogte van de vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek. Inmiddels zijn een aantal aanbieders van hypothecair krediet ook door de AFM op de vingers getikt omdat zij een te hoge boeterente in rekening hebben gebracht. Zij zijn gehouden het te veel betaalde terug te betalen aan de klant.

Leidraad AFM
Door de AFM zijn in de Leidraad "Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek" enkele uitgangspunten geformuleerd om de vergoeding voor vervroegde aflossing te bepalen. De aanbieder dient deze uitgangspunten zelf te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Een aanbieder kan afwijken van de door de AFM geformuleerde uitgangspunten, zolang de totale berekening transparant en eerlijk blijft en de vergoeding niet hoger is dan het financiële nadeel van de aanbieder. Het oogmerk is om de klant in staat te stellen de berekende vergoeding te controleren.


Gelden de nieuwe regels ook voor u?
Vervroegde aflossingen van vóór 14 juli 2016 (de datum van implementatie van de Mortgage Credit Directive) vallen niet onder de reikwijdte van de richtlijn, de Nederlandse wetgeving en de Leidraad. Op 31 juli 2017 heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID) expliciet bevestigd dat de voor 14 juli 2016 betaalde boeterente niet kan worden getoetst aan de op 14 juli 2016 in werking getreden regeling (GC 2017-499). In het geval een consument van mening is dat er voor deze datum teveel vergoeding in rekening is gebracht, zal dit door het KIFID of de rechter moeten worden getoetst aan de hand van de hypotheekvoorwaarden, de gedragscode hypothecaire financieringen (GHR) en de toen geldende wettelijke bepalingen uit onder meer het BGfo en het BW. De normen gelden overigens wel voor hypotheken afgesloten voor 14 juli 2016 die nog niet zijn afgelost. De nieuwe regels lijken overigens niet van toepassing te zijn op zogenaamde 'rentemiddeling'. Bij rentemiddeling moet wel rekening gehouden worden met het klantbelang.

Tot slot
Ook na de implementatie van de nieuwe regelgeving, blijft het aanbieders van hypothecair krediet in voorkomende gevallen toegestaan om een boeterente in rekening te brengen. Evenwel dient de berekening daarvan op een eerlijke en transparante wijze plaats te vinden. Daartoe is het verplicht om de wijze van berekening en de daarbij gehanteerde hypothesen inzichtelijk te maken. Bij de berekening van het financiële nadeel behoeft geen rekening gehouden te worden met eventueel vergoedingsvrij aflossen in de toekomst, maar bijvoorbeeld wel met de vergoedingsvrije ruimte in het lopende jaar en het (eventueel) afgesproken (fictieve) aflossingsschema.

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact op met Michiel Sweerts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies