BASE Advocaten - The Litigation Firm

Art. 843a Rv in de praktijk: leerling vordert afschrift eindexamen

Blogs 10 August 2017
Partijen die daarbij rechtmatig belang hebben kunnen op grond van artikel 843a Rv afschrift vorderen van bepaalde (bewijs)stukken die een ander in zijn bezit heeft. Deze exhibitievordering is een effectief middel om ontbrekend bewijs te bemachtigen. Vaak wordt artikel 843a Rv ingezet in zakelijke geschillen, maar een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland bevestigt dat artikel 843a Rv een veelzijdige toepassing kent.

Een leerling van het Vossius Gymnasium te Amsterdam zakt voor haar eindexamen en neemt vervolgens deel aan het herexamen Biologie. Dit herexamen wordt door een docent van het Vossius Gymnasium op een punt na beoordeeld met een onvoldoende. Tijdens het inzagegesprek met de rector constateert de leerling dat zij, gelet op het officiële correctievoorschrift, voor de beantwoording van een bepaalde opgave een punt extra had moeten krijgen dat de tweede corrector overigens wel had toegekend. Ze mocht ter plaatse geen kopie maken van het examenwerk. De leerling verzoekt de school te erkennen dat een punt toegekend had moeten worden voor de beantwoording van de betreffende vraag. Ook vraagt zij om kopieën van het door haar gemaakte herexamen. De school houdt echter voet bij stuk en weigert afschrift te geven van het herexamen.

In kort geding vordert de leerling onder meer dat de school alsnog een punt toe moet kennen voor de betreffende vraag en anders op zijn minst een herbeoordeling door onafhankelijke correctoren. Ook vordert zij afschrift van haar eindexamenwerk Biologie, zowel ten aanzien van het eerste tijdvak als het herexamen, en van haar eindexamenwerk van andere vakken waarvoor zij is gezakt. Deze afgiftevordering baseert zij op artikel 843a Rv.

De voorzieningenrechter gaat niet op de stoel van de corrector zitten en wijst de vordering tot toekenning van een punt af. Op voorhand is niet voldoende aannemelijk dat sprake is van een apert onzorgvuldige beoordeling. Ook de afgiftevorderingen worden grotendeels afgewezen: de leerling heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zij rechtmatig belang heeft bij afgifte van haar complete (her)examen Biologie en de overige vakken waarvoor zij niet wist te slagen.

Slaagt de leerling dan helemaal niet in haar vorderingen?

Toch wel. De rechter is van oordeel dat de school dat deel van het herexamen Biologie aan de leerling dient af te geven dat ziet op de beantwoording van de ter discussie staande vraag. Weliswaar is nog niet voldoende aannemelijk dat de beoordeling van die vraag apert onzorgvuldig is, in een bodemprocedure kan dat alsnog komen vast te staan. Daarvoor is vereist dat de kandidate over haar beantwoording beschikt. Alleen de school kan haar op korte termijn afschrift daarvan geven. De leerling heeft er belang bij zo spoedig mogelijk te weten of zij het vak Biologie over moet doen of dat er nog een kans bestaat op een herbeoordeling.

Kortom: bestaat er – om wat voor reden dan ook – rechtmatig belang bij afgifte van een bepaald stuk, dan biedt artikel 843a Rv soelaas. Ook voor een eindexamenkandidate.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die artikel 843a Rv biedt, neemt u dan gerust contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies