BASE Advocaten - The Litigation Firm

NFC – een frisse start door een nieuw kabinet?

Blogs 15 August 2017
Hoe staat met het wetsvoorstel tot verankering van de Nederlandse Franchise Code? De consultatieronde waarmee de markt om commentaar werd gevraagd is op 25 mei 2017 gesloten. Begin juni hebben er rondetafelgesprekken plaats gevonden met voor- en tegenstanders. Het wachten is nu op een reactie van de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie.

Verankering van de NFC is geen goed idee, althans niet in de vorm waarin het wetsvoorstel gegoten is. Dat komt enerzijds doordat Kamp voor een vreemde wijze van wetgeving heeft gekozen. Hij kiest weliswaar voor een nieuwe benoemde overeenkomst in de wet, de "Franchiseovereenkomst" (Titel 6, Boek 7 BW), maar daarop wordt dan vervolgens een bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen "gedragscode" (de NFC) van toepassing verklaard. Dat is bijzonder. De NFC is immers niet door de wetgever opgesteld, maar door een "schrijfcommissie" vanuit de branche. Het is de vraag wat de (nieuwe) Tweede Kamer hiervan zal vinden. Los hiervan zijn er ook inhoudelijke bezwaren op de NFC. Met name wat betreft de duidelijkheid ervan. Uit de markt is ook stevige en begrijpelijke kritiek geuit op het voorstel. Het wetsvoorstel perkt de contractsvrijheid in. Denk onder meer aan het "pas toe of leg uit" principe dat volgens de toelichting eigenlijk een "pas toe of pas toe" principe is. Of aan de verregaande verplichtingen tot het verstrekken van informatie zoals prognoses. Op verzoek sturen wij u een juridische analyse van het wetsvoorstel toe.

Hoe nu verder? Wat ons betreft zou het verstandig zijn als de (nieuwe) Ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie er voor kiezen om een 'zuivere' manier van wetgeving te kiezen. Niet via aanwijzing van een "gedragscode" in de wet, maar door middel van een duidelijke afdeling in de wet met duidelijke toepasbare bepalingen. Net zoals bijvoorbeeld bij de huurovereenkomst, de agentuurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. Ook allemaal benoemde overeenkomsten in boek 7 BW.

Heeft u vragen over franchise? Neem dan contact op met Joris Arts, Thomas Faaij of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies