BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ontslag van pensioen naderende werknemer: matiging transitievergoeding?

Arbeidsrecht 17 August 2017
In de uitspraak van het Hof Den Bosch van 13 juli jl. stond de vraag centraal of er reden was de aan de werknemer toekomende transitievergoeding van EUR 73.514,42 te matigen, nu de verwachte inkomstenderving tot de verwachte pensioneringsdatum van werknemer slechts EUR 6.000,- bedroeg. Het hof oordeelde, in tegenstelling tot de kantonrechter, dat er geen grond bestond om de toekenning van de volledige transitievergoeding onaanvaardbaar te achten en op die grond te matigen.

Tot 1 juli 2015 werd de ontslagvergoeding door de kantonrechter berekend op basis van de kantonrechtersformule. In het geval van een oudere werknemer werd de ontslagvergoeding in beginsel beperkt tot de inkomstenderving tot aan de te verwachten pensioneringsdatum van de werknemer, het zogenaamde pensioenplafond.

Met ingang van 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule komen te vervallen en geldt de wettelijke transitievergoeding. Iedere werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is geweest van een werkgever en wiens dienstverband door of op verzoek van de werkgever is beëindigd heeft in beginsel recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer, zijn salaris en zijn leeftijd. De maximale transitievergoeding is momenteel EUR 77.000,- bruto of een hoger jaarsalaris. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen indien het dienstverband van een werknemer wordt beëindigd in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor de werknemer die op korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is geen bijzondere regeling getroffen.

De situatie die voorlag bij het Hof betrof een werknemer die na 38 jaar dienstverband werd ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De werknemer had per 10 juni 2014 een IVA-uitkering toegekend gekregen en zou in 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De werknemer vorderde bij de kantonrechter onder meer toekenning van de transitievergoeding ter hoogte van EUR 73.514,42. Het ontslag zou voor de werknemer een inkomensverlies van ongeveer EUR 6.000,- betekenen tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd. De kantonrechter achtte matiging tot een gedeeltelijke transitievergoeding van EUR 25.000,- redelijk.

Het hof dacht hier duidelijk anders over. Volgens het Hof blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om een lagere transitievergoeding toe te kennen in het geval waarin de werknemer een IVA-uitkering ontvangt of in het geval waarin de werknemer op korte termijn de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De wetgever heeft geen aanleiding gezien een gelijke aftopping als bij de kantonrechtersformule te treffen. Ook heeft de wetgever het recht op en de hoogte van de transitievergoeding uitdrukkelijk niet gekoppeld aan eventuele schade of inkomensverlies. Het feit dat de werknemer een transitievergoeding krijgt toegewezen die in geen verband staat tot de door hem geleden schade of het inkomensverlies, geeft volgens het Hof geen aanleiding hem een lagere transitievergoeding toe te kennen. Kortom, er bestaat volgens het Hof geen grond om de toekenning van een volledige transitievergoeding in dit geval onaanvaardbaar te achten en op die grond te matigen. De werkgever werd dan ook veroordeeld tot betaling van de volledige transitievergoeding van EUR 73.514,42 bruto aan werknemer.

Gezien deze uitspraak van het Hof is het raadzaam goed na te denken voordat over wordt gegaan tot de beëindiging van het dienstverband van een werknemer die bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het kan zomaar duurder zijn de werknemer te ontslaan vanwege de verplichte transitievergoeding. Het kan in zo'n geval voordeliger zijn het dienstverband door te laten lopen tot de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval kan de werkgever het dienstverband opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter en zonder een transitievergoeding verschuldigd te zijn.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies