BASE Advocaten - The Litigation Firm

Onderhandelingen afbreken: mag dat?

Blogs 05 October 2017
Mag een partij de onderhandelingen afbreken? Regelmatig discussiëren partijen over deze vraag en sinds het bekende arrest Plas/Valburg uit 1982 leidt dit niet zelden tot de gang naar de rechter. Zo werd de vraag recent weer voorgelegd aan het hof Den Haag.

De vraag óf onderhandelingen mogen worden afgebroken hangt steeds af van - hoe kan het ook anders – de omstandigheden van het geval. De strenge en terughoudende hoofdregel daarbij is dat wanneer er (nog) geen overeenkomst tot stand is gekomen iedere partij de onderhandelingen in beginsel mag afbreken zonder daarmee schadeplichtig te zijn, tenzij dit op grond van gerechtvaardigd vertrouwen of in verband met andere omstandigheden onaanvaardbaar is (maatstaf uit het arrest CBB/JPO).

Het draait dus om de vraag wanneer er sprake is van “gerechtvaardigd vertrouwen”. Bij de beantwoording van die vraag dient onder meer rekening gehouden te worden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van de andere partij.

In het voornoemde arrest oordeelde het hof Den Haag dat een gesteld gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van een overeenkomst niet op zijn plaats was, omdat de partij die meende gerechtvaardigd te vertrouwen zelf een nieuw aanbod met nieuwe, substantiële verplichtingen had gedaan nadat een eerder aanbod al was geaccepteerd. De partij had niet mogen vertrouwen dat ook met dit nieuwe aanbod akkoord zou worden gegaan.

Was het een aanbod met nieuwe, maar minder substantiële verplichtingen geweest, dan had het hof mogelijk geoordeeld dat er wel sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen en hadden de onderhandelingen niet mogen worden afgebroken. Is dat het geval, dan is de afbrekende partij verplicht tot dooronderhandelen of aansprakelijk voor de schade die de andere partij door het onrechtmatig afbreken heeft geleden.

BASE Advocaten adviseert en procedeert regelmatig over de vraag of onderhandelingen rechtmatig mogen worden afgebroken. Neem voor meer informatie contact op met Pauline Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies