BASE Advocaten - The Litigation Firm

Regeerakkoord 2017; wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

Nieuws 10 October 2017
Werkgevers en werknemers opgelet. Op 9 oktober jl. is na ruim 200 dagen (eindelijk) overeenstemming bereikt over het regeerakkoord 2017. Dit regeerakkoord is vandaag gepubliceerd. Rutte noemde het regeerakkoord 'ambitieus en evenwichtig'. Wat gaat er veranderen op het gebied van het arbeidsrecht? Wij zetten de (belangrijkste) veranderingen voor u op een rij.

 1. Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan. Een extra cumulatiegrond zal worden geïntroduceerd, waardoor het mogelijk zal worden voor de rechter om op basis van (gedeeltelijke) meerdere gronden de werknemer te ontslaan. Hier staat tegenover dat de rechter een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding (bovenop de reeds bestaande transitievergoeding). De mogelijkheid om een billijke vergoeding toe te kennen blijft ook gehandhaafd.
 2. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om werknemers pas na 3 jaar vast in dienst te nemen. Nu is dat nog na twee jaar. Daarbij kan de tussenpoos tussen twee opeenvolgende contracten (is zes maanden) bij CAO vergroot worden (de ketenregeling wordt op dit punt dus aangepast). Dit kan al bij seizoenswerk. Opmerking verdient dat contracten voor invalkrachten van het onderwijs in verband met vervanging wegens ziekte, buiten de al eerder gebruikte keten vallen.
 3. Werkgevers kunnen een langere proeftijd overeenkomen. Bij contracten voor onbepaalde tijd kan maximaal een proeftijd van vijf maanden worden overeengekomen. Bij contracten voor bepaalde tijd van twee jaar of langer, maximaal een proeftijd van drie maanden. Voor de overige gevallen blijft de huidige proeftijd gehandhaafd.
 4. De wet DBA wordt vervangen: er komen nieuwe regels voor ZZP-ers. Bij ZZP-ers met een laag tarief (wordt nog nader gedefinieerd maar de bandbreedte zal zijn tussen de EUR 15 – 18 per uur) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst óf een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten zal altijd sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Bij ZZP-ers met een hoog tarief (waarschijnlijk boven de EUR 75,- per uur) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst (< dan één jaar) óf een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten wordt een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekering ingevoerd. Voor ZZP-ers boven het ‘lage’ tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van ZZP-ers. Tot slot zal ook het begrip gezagsverhouding in de wet worden aangepast.
 5. Kleinere werkgevers (maximaal 25 medewerkers) hoeven straks het loon van zieke werknemers nog maar één jaar door te betalen (in plaats van twee). Het tweede jaar wordt de werknemer betaald door het UWV.
 6. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op de transitievergoeding in plaats van (zoals nu) na twee jaar. Daartegenover staat dat de hogere (opbouw van) de transitievergoeding na tien jaar (1/4 in plaats van 1/6 van het loon per maand voor elke periode van zes maanden) verdwijnt. De 50-plussers regeling wordt gehandhaafd tot 1 januari 2020.
 7. Van de transitievergoeding mogen al externe scholingskosten (niet gericht op de eigen functie) worden afgetrokken. Het wordt ook mogelijk om scholingskosten binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie in mindering te brengen op de transitievergoeding. Wat niet wijzigt is dat scholingskosten gericht op de eigen functie niet in mindering mogen worden gebracht.
 8. De twee voorstellen die er thans liggen om de verplichting tot betaling van de transitievergoeding te verlichten (vooral voor MKB-ers) worden doorgezet. Het gaat om de compensatie voor werkgevers voor verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en geen transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een CAO-regeling van toepassing is. Ook de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleinere werkgevers worden ruimer en daarmee eenvoudiger.
 9. Payrolling als zodanig blijft mogelijk. Payrollwerknemers dienen qua primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (behoudens pensioen) ten minste gelijk behandeld te worden als medewerkers in dienst bij de inlener. Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het soepelere arbeidsrechtregime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing blijft.
 10. Vanaf 1 januari 2019 hebben ‘nieuwe’ vaders recht op vijf dagen doorbetaald verlof in plaats van twee. Daarnaast is het per 1 juli 2020 mogelijk om aanvullend kraamverlof op te nemen gedurende het eerste half jaar na de geboorte, waarbij dan 70% wordt doorbetaald (via het UWV).

  Het regeerakkoord 2017 staat vast. Een en ander zal nu doorgevoerd moeten worden. Tot die tijd blijft het huidige recht gelden. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sectie arbeidsrecht.
More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies