BASE Advocaten - The Litigation Firm

De franchisecode en het regeerakkoord 2017: toch nieuwe wetgeving?

Blogs 19 October 2017
Franchise is vermeld in het regeerakkoord. Onder de kop "een goed en gelijk speelveld voor ondernemers" is opgenomen: "Er komt aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers in de precompetitieve fase te versterken". Gezien de vermelding in het akkoord zijn de lopende activiteiten rondom de wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code voorlopig gestaakt, zo vermeldt de internetconsultatie.

Gaat de nieuwe regering het wetsvoorstel opnieuw onder de loep nemen na alle kritieken? De zin lijkt een voorbode op een minder ambitieus project, namelijk vooral een herijking van de rechten en plichten in de precontractuele fase. Een herbezinning op het wetsvoorstel is nodig (zie ook onze eerdere kritische kanttekeningen).

Ook Pieter Waasdorp (Directeur Ondernemerschap Economische Zaken) gaf recent, tijdens het Nationale Franchise Congres, aan dat de code zeker nog op bepaalde punten kan worden aangepast. Laten we hopen dat toch wordt gekozen voor een nieuwe afdeling in de wet en niet voor verankering van een code die met name door veel franchisegevers om begrijpelijke redenen niet wordt gesteund.

Meer weten over franchise? Neem contact op met franchisespecialist Thomas Faaij of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies