BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een schools advies voor de werkgever: let op de scholingsplicht!

Arbeidsrecht 09 November 2017
Generatie Y is toegetreden tot de arbeidsmarkt. Deze 'millenials' willen hun hele leven blijven leren om zich te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Deze drang naar continue ontwikkeling onder de werknemers gebeurt niet onopgemerkt; ook in het regeerakkoord van 10 oktober 2017 wordt aandacht besteed aan de mogelijkheid voor werknemers om in zichzelf te blijven investeren. Werkgevers zijn daarnaast op grond van artikel 7:611a BW al verplicht de werknemer in staat te stellen scholing te volgen. Dat deze scholingsplicht van de werkgever niet lichtzinnig moet worden opgevat blijkt wel uit twee uitspraken van de kantonrechter te Utrecht (RB. Midden-Nederland 5 februari 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:519 en RB. Midden-Nederland 10 mei 2017, ECLI:RBMNE:2017:2501).

De eerste zaak betrof een jonge ambitieuze leerkracht van een basisschool die het erg goed deed voor de klas, maar vanaf het begin van zijn carrière al kampte met de valkuil dat hij te aardig gevonden wilde worden door zijn leerlingen. Hij plaatste zichzelf ook te veel binnen de groep leerlingen. Dit is door de school meerdere malen met de leerkracht besproken, ook kon de leerkracht terugvallen op een andere leerkracht en was er een externe coach op de achterhand beschikbaar. Na vijf jaar werd de school echter geconfronteerd met het feit dat de leerkracht intieme en emotionele berichten heeft gestuurd naar een voormalige leerling, onder meer “Ik mis je!!”, “Ik houd van je!” en “Ik mis je zo was het nog maar eerste vakantieweek. Toen we zo gelukkig waren”. Het hierna door de school ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de leerkracht (vanwege het onvoldoende professionele afstand in acht nam ten aanzien van een basisschoolleerling) is door de kantonrechter echter afgewezen. Ondanks dat de rechter van mening is dat de leerkracht zich in zijn omgang met voormalige leerlingen onprofessioneel en onbetamelijk heeft gedragen en grenzen heeft overschreden, mocht volgens de kantonrechter (op grond van het goed werkgeverschap en de wettelijke scholingsplicht) van de school worden verwacht dat zij specifieke begeleiding ten aanzien van de al eerder door haar geconstateerde aandachtspunten had aangeboden. Volgens de kantonrechter is niet uitgesloten dat de ontstane grensoverschrijdende situatie met specifieke begeleiding voorkomen had kunnen worden. De kantonrechter stelt dat het nu aan de school is om een concreet verbetertraject met specifieke begeleiding in te gaan.

Deze uitspraak toont aan dat de scholingsverplichting ver kan gaan. Ook (psychische) begeleiding gericht op het voorkomen van (evident) norm overschrijdend gedrag kan onder de scholingsplicht worden geschaard.

In de tweede zaak heeft de kantonrechter wederom een vrij stellige houding aangenomen met betrekking tot de scholingsplicht. Hier oordeelde de kantonrechter namelijk dat “de werkgever gehouden is om noodzakelijke maatregelen van organisatorische aard te treffen ten behoeve van de noodzakelijke scholing van de werknemer, waaronder het ter beschikking stellen van reguliere arbeidstijd voor studieactiviteiten.” Van de werkgever mag volgens de kantonrechter op grond van artikel 7:611a BW meer inspanning worden verwacht dan alleen het vergoeden van opleidingskosten en het ter beschikking stellen van opleidingsmateriaal. Om naar aanleiding van deze uitspraak te stellen dat de scholingsplicht inhoudt dat de werkgever altijd werktijd ter beschikking zou moeten stellen om te voldoen aan de scholingsplicht, gaat te ver (dit zal waarschijnlijk ook afhangen van het soort opleiding dat gevolgd wordt en de reden voor de scholing). Wat wel geconstateerd kan worden is dat de scholingsplicht verder lijkt te gaan dan alleen de financiële tegemoetkoming in de scholingskosten van de werknemer.

De summiere toelichting van de wetgever op artikel 7:611a BW biedt maar weinig duidelijkheid inzake de omvang van de wettelijke scholingsplicht. De rechtspraak zal hier dus meer duidelijkheid in moeten gaan bieden. Een werkgever doet er dan ook goed aan om zich regelmatig te laten bijscholen over de stand van zaken omtrent de wettelijke scholingsplicht. Dit om strafwerk van de kantonrechter te voorkomen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met de auteurs Marlotte Reckers en Jan-Willem van Geenof een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies