BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het jaar 2018 komt in zicht: is uw bedrijf klaar voor de AVG?

Blogs 01 December 2017

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking ('AVG'). Tot op dit moment wordt het kader van privacywetgeving waaraan uw bedrijf moet voldoen, gevormd door de EU-privacyrichtlijn en de implementatie hiervan in Nederland in de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens). Per 25 mei 2018 worden zowel de EU-privacyrichtlijn als de Wbp vervangen door de AVG. De AVG is vanaf dat moment rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie.

Uitvoeringswet AVG 
Naast de AVG zal er ook een door de Nederlandse wetgever opgemaakte Uitvoeringswet van toepassing worden. Tot nog toe heeft de Nederlandse wetgever geen definitieve versie van deze Uitvoeringswet gepubliceerd en het is niet duidelijk of zij de deadline van 25 mei 2018 hiervoor gaat halen. Wel heeft zij een concept uitgebracht waaruit volgt dat de leemtes van AVG in Nederland beleidsneutraal zullen worden ingevuld. Dit betekent dat de huidige regels (van de Wbp) in stand blijven indien deze in lijn zijn met de AVG. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen met de definitieve Uitvoeringswet.

Wanneer bent u gebonden aan de AVG?
Indien uw bedrijf persoonsgegevens verwerkt bent u vanaf 25 mei 2018 dus gebonden aan de AVG. Met het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die een bedrijf kan uitvoeren met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen of vernietigen van persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt vervolgens verstaan ‘alle informatie die direct of indirect aan een natuurlijke persoon kan worden gekoppeld zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.’

Aangezien de combinatie ‘verwerking van persoonsgegevens’ daarmee zeer ruim is dienen alle bedrijven rekening te houden met de AVG.

Wat verandert er door de AVG?

Ten opzichte van het huidige kader van privacywetgeving worden door de AVG verschillende rechten van betrokkenen (de natuurlijke personen van wie u persoonsgegevens verwerkt) versterkt en uitgebreid. Zo moeten bedrijven op grond van de AVG aan aanvullende voorwaarden voldoen bij het vragen van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten. Deze toestemming moet naar de AVG vrij, geïnformeerd, specifiek en ondubbelzinnig zijn gegeven. Een impliciete toestemming is onder de AVG niet langer voldoende; het moet gaan om een actieve handeling. Ook moeten bedrijven kunnen bewijzen dat zij een rechtsgeldige toestemming hebben gekregen en moet het voor betrokkenen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Gevolgen van in strijd handelen met de AVG
Indien uw bedrijf in strijd met de AVG handelt, riskeert u grote boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens die op kunnen lopen tot 20 miljoen euro of 4 % van de (wereldwijde) jaaromzet van uw bedrijf (mocht dat laatste hoger uitvallen).

Daarnaast kan het in strijd handelen met de AVG leiden tot civiele procedures met betrokkenen die zich bijvoorbeeld op het standpunt stellen dat uw bedrijf in strijd heeft gehandeld met zijn of haar privacyrechten en dat daardoor schade is ontstaan.

Naast versterking van de bestaande toestemmingsregels krijgen betrokkenen door de AVG een aantal aanvullende rechten waarvan u als bedrijf op de hoogte dient te zijn.

Wilt u meer weten over deze verdere implicaties van de AVG voor uw bedrijf? Neem dan contact op met het cluster Privacy van BASE Advocaten: Jan-Willem van Geen (Arbeidsrecht), Joris Arts of Edwin de Jong (beide Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies