BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitzondering op de rookvrije horeca

Nieuws 10 June 2011

In de Staatscourant van 13 december 2010 is de bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport omtrent de uitzondering op de rookvrije horeca gepubliceerd. Een beleidskader om onnodige controle te voorkomen in de cafés die aan de nieuwe norm voldoen volgt.

Vanaf 6 december 2010 kunnen caféhouders, die onder de uitzondering zullen vallen en roken willen toestaan, zich melden bij de nVWA (www.vwa.nl).

Ondernemers die zich melden wordt verzocht een afschrift van de vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf te overleggen, met daarbij een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast dient de melding vergezeld te gaan van een verklaring van de ondernemer dat:

  • alleen hij of zij in het café als zelfstandige zonder personeel werkzaam is;
  • in het café de bedrijfsactiviteiten vrijwel uitsluitend bestaan uit het verstrekken van alcoholhoudende drank;
  • slechts één horecalokaliteit heeft waarvan het oppervlak kleiner is dan 70 m2.
    Als blijkt dat de ondernemer naar waarheid heeft verklaard zal er geen controle ter plaatse plaatsvinden zolang aan de criteria wordt voldaan. Bij de ingang van het café moet dan duidelijk zijn aangegeven dat er mag worden gerookt.

Reeds opgelegde boetebeschikkingen tegen caféhouders zonder personeel zullen worden ingetrokken. Alle boetezaken tegen caféhouders met personeel zullen worden doorgezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies