BASE Advocaten - The Litigation Firm

KEI: van uitstel komt afstel?

Blogs 15 January 2018
De overheid streeft een vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht na. Het doel is om de rechterlijke macht toegankelijker te maken en de rechtsgang te moderniseren. De gerechten en Raad voor de Rechtspraak zijn daartoe enkele jaren geleden gestart met een vernieuwingsprogramma onder de titel: "Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (beter bekend als "KEI"). Een van de speerpunten van KEI was het digitaliseren en moderniseren van juridische procedures.

Na jaren van voorbereiding is op 1 september 2017 een pilot van het programma KEI gestart bij een tweetal rechtbanken. De verwachting was dat na het succesvol doorlopen van deze pilot in het voorjaar 2018 een landelijke uitrol zou volgen. Zover komt het echter (vooralsnog) niet. Op 9 januari 2018 heeft de Raad bekend gemaakt dat ‘het realiseren van digitaal procederen door de rechtspraak complexer is dan was voorzien, en daardoor meer tijd en geld kost’. “De landelijke invoering van digtiaal proceduren in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenwoordigen en vreemdelingen regulier loopt vertraging op, maar kan naar verwachting in de periode 2018-2019 worden gerealiseerd. De planning daarna leidt tot een vertraging van minimaal een jaar”, zo blijkt uit het persbericht. De digitalisering op het terrein van straf, gaat wel gewoon door.

De Raad laat zich kennelijk door de tegenslagen niet uit het veld slaan en heeft aangegeven onverminderd door te zullen gaan met de ingezette modernisering. De huidige verwachting van de Raad is dat digitaal proceduren in handelsvorderingen met verplichte procesvertegenworodiging, naar verwachting op zijn vroegst eind 2018 alsnog landelijk zal worden ingevoerd. De toekomst zal uitwijzen of het zal blijven bij dit uitstel, of dat het uitstel ook zal leiden tot afstel.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies