BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een werknemer die zijn eigen disfunctioneren blijft ontkennen, biedt mogelijkheden voor de werkgever

Arbeidsrecht 18 January 2018
Een werknemer ontslaan omdat deze disfunctioneert kan in Nederland niet zomaar. Voor een voldragen 'd-grond', oftewel de wettelijke grond voor het disfunctioneren, is niet alleen noodzakelijk dat de werkgever voldoende dossier heeft opgebouwd om het disfunctioneren aan te tonen maar ook is vereist dat de werkgever de werknemer een verbetertraject aanbiedt. De werknemer moet immers in voldoende mate in de gelegenheid worden gesteld zijn functioneren te verbeteren. Het Hof 's-Hertogenbosch heeft in dit kader recentelijk een interessante uitspraak gedaan. (Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5861). 

In deze zaak ging het om een werknemer die in dienst was bij werkgever sinds 1 mei 2015. In oktober 2015 heeft werknemer – na eerdere feedbackgesprekken - een officiële waarschuwing ontvangen van werkgever, wegens disfunctioneren. Werkgever heeft in deze waarschuwingsbrief zijn hulp aangeboden aan werknemer om zijn functioneren te verbeteren. In 2017 heeft de werkgever verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden, primair op de d-grond. De kantonrechter heeft dit verzoek toegewezen en daartegen is de werknemer in hoger beroep gekomen.

Ook het Hof is echter van oordeel dat de ongeschiktheid van werknemer als senior projectmanager redelijkerwijs kan worden afgeleid. Niet alleen blijkt het disfunctioneren uit de officiële waarschuwing die werknemer heeft ontvangen, ook zijn er e-mail conversaties waaruit blijkt dat werknemer zijn werk matig heeft uitgevoerd. Het feit dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd maakt dit niet anders, temeer omdat dit contract ruim voor de officiële waarschuwing is aangeboden aan de werknemer. Daar komt bij dat werknemer een belangrijk examen niet heeft behaald en de aangeboden hulp van werkgever om het examen wel te halen heeft afgewezen. Uit het voorgaande kan volgens het Hof niet worden opgemaakt dat werkgever werknemer niet tijdig van het disfunctioneren in kennis heeft gesteld. Uit de officiële waarschuwing en de gespreksnotities blijkt juist dat de werknemer alsmaar bleef ontkennen dat er sprake was van disfunctioneren. Onder deze omstandigheden had het weinig zin voor de werkgever om een verbeterplan op te stellen en aan werknemer aan te bieden.

Het feit dat werknemer in deze procedure voor het eerst aangeeft open te staan voor een gesprek met zijn leidinggevende en voor verbetering van zijn disfunctioneren maakt het voorgaande niet anders. Daar komt bij dat werknemer ook nog een slag om de arm hield door te melden dat het volgens hem denkbaar was dat hij een concreet aanbod tot het volgen van een verbetertraject zou hebben aanvaard. Dat is volgens het Hof zodanig laat en terughoudend dat hier geen rekening mee kan worden gehouden bij de beoordeling of werkgever werknemer voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om zich te verbeteren.

Het voorgaande brengt met zich mee dat het ontbreken van een verbeterplan niet altijd in de weg hoeft te staan aan een voldragen ‘d-grond’. Ook zonder een verbeterplan kan een werkgever voldoen aan het criterium waarin hij werknemer voldoende in de gelegenheid moet stellen om functioneren te verbeteren. Hiervoor is dan wel van belang dat een werknemer zijn disfunctioneren blijft ontkennen en de aangeboden hulp van de werkgever blijft afwijzen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies