BASE Advocaten - The Litigation Firm

Aansprakelijkheid Trustkantoor en haar bestuurders voor belastingtrucs. Wie volgt?

Nieuws 16 February 2018
Wat een interessant vonnis van de rechtbank Amsterdam, gewezen op Valentijnsdag (ECLI:NL:RBAMS:2018:796). Het handelt over de aansprakelijkheid van een trustkantoor en haar bestuurders voor schade die de Belastingdienst lijdt als gevolg van belastingontwijking door cliënten van het kantoor. De belastingontwijking werd kort gezegd mede mogelijk gemaakt door het trustkantoor.

Bijzonder aan deze uitspraak is dat de Belastingdienst de schade civielrechtelijk probeerde te verhalen – niet op de belastingschuldigen – maar op haar adviseurs. Een belangrijk deel van de argumentatie van de rechtbank is te vinden in r.ov 4.63-69. De rechtbank overweegt onder meer dat van een trustkantoor in zijn algemeenheid niet kan worden verlangd dat het belangen van zijn opdrachtgever afweegt tegen belangen van derden (zoals bijv, de Belastingdienst). Maar gezien zijn “maatschappelijke positie in het financieringsverkeer en professionele deskundigheid” moet het belangen van derden “tot op zekere hoogte” meewegen bij de uitvoering van de opdracht.

De enkele omstandigheid dat met de constructie belasting wordt bespaard, levert (uiteraard) nog geen onrechtmatig handelen op tegenover de Belastingdienst. Maar bij belastingontduiking ligt het anders. Daarvan is sprake als de verlangde bijstand door het trustkantoor erin bestaat het bestaan van de belastingplichtige, of van de belastingschuld te verhullen voor de Belastingdienst. In de praktijk is het vaak niet zwart – wit. Het zal niet altijd op voorhand (meteen) duidelijk zijn of het verzoek leidt tot belastingontduiking. Wat moet een trustkantoor dan doen? Als de gevraagde dienstverlening voor belastingontduiking “zou kunnen worden gebruikt, maar niet zonder meer daartoe strekt”, dan moet het trustkantoor “doorvragen” naar het doel en bij onbevredigende antwoorden, zijn diensten weigeren.

Tot slot geeft de rechtbank nog aan dat de aansprakelijkheid ook voor de bestuurders van het trustkantoor kan gelden, mits hen “persoonlijk een ernstig verwijt” kan worden gemaakt van het betreffende handelen en nalaten van het trustkantoor. De rechtbank voegt daaraan toe dat dat ook kan geleden voor “andere werknemers” van het trustkantoor, maar daarvoor is wel hun positie binnen het trustkantoor van belang. Deze uitspraak is uiteraard primair van belang voor trustkantoren (en hun personeel), maar zal ook daarbuiten haar invloed hebben. Er zijn uiteraard meer adviseurs met een belangrijke maatschappelijke positie in het financieringsverkeer, of in het economisch verkeer, die onder omstandigheden, bij de uitvoering van hun diensten rekening hebben te houden met de belangen van derden. Wie volgt?

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies