BASE Advocaten - The Litigation Firm

HELP! Een concurrentiebeding! - mr. R.C. Sies - 27/04/06

Nieuws 27 April 2007
Drie tips voor ondernemers

Ondernemers struikelen regelmatig over een concurrentiebeding van een nieuwe werknemer. Vaak wordt dit (te) laat ontdekt. Werknemers staan daar zelf niet bij stil of denken dat het wel "los zal lopen". Een grote fout.

De eerste tip is: controleer tijdig of de nieuwe werknemer een concurrentiebeding heeft. Zo ja: is het geldig - met een meerderjarige werknemer en schriftelijk - tot stand gekomen? Voor welk (geografisch) gebied geldt het en wat is de werkingsduur?

Tweede tip: indien u last heeft/krijgt van een concurrentiebeding, laat de nieuwe werknemer dit dan zelf oplossen voordat u deze in dienst neemt. Pas een contract aanbieden als (schriftelijk) afstand is gedaan van het beding door de vorige werkgever danwel indien dat is omgezet in een (werkbaar) relatiebeding. Neem deze verantwoordelijkheid van de werknemer niet zelf op uw schouders!

Derde tip: er zijn mogelijkheden om een concurrentiebeding in een procedure aan te tasten. Vaak blijft daarvan wel een deel overeind. Wilt u de werknemer echt heel graag hebben, laat de zaak dan door een advocaat beoordelen. De dreiging van een procedure kan de nodige druk opleveren zodat alsnog een (financiële) oplossing wordt bereikt. En soms zal het advies zijn om naar een andere werknemer uit te kijken.

Indien u vragen heeft over het concurrentiebeding neem dan contact op met Rob Sies van BASE Advocaten.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies