BASE Advocaten - The Litigation Firm

Schade bij graafwerkzaamheden: wie is er aansprakelijk?

Blogs 29 May 2018

Wie de deur uitgaat kan er niet omheen; overal wordt gewerkt, gebouwd en gegraven. Het zijn topjaren voor de bouw. En waar gewerkt wordt, gaat het soms ook mis. Zo ook bij graafwerkzaamheden in 2013 ten behoeve van de renovatie van een fietsbrug over de Leidsevaart. Een grondroerder raakt daar tijdens de graafwerkzaamheden een kabel en wordt vervolgens aangesproken door de netbeheerder voor de ontstane schade. Heeft de grondroerder een onrechtmatige daad gepleegd? In dit arrest geeft de Hoge Raad uitleg hoe dit dient te worden beoordeeld.

De Hoge Raad stelt voorop dat bij graafwerkzaamheden het gevaar bestaat dat schade ontstaat aan in de grond gelegen kabels en leidingen. Daardoor kan ook – soms aanzienlijke – gevolgschade ontstaan. Zorgplichten om deze schade te voorkomen rusten op degene onder wiens verantwoordelijkheid of leiding de graafwerkzaamheden worden verricht en op de netbeheerder.

Ter preventie van graafschade is in 2008 de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) in werking getreden. In dit geval had de grondroerder van de netbeheerder tekeningen (uit de jaren '50) gekregen waaruit de positie van de kabel zou moeten volgen en had de grondroerder een aantal proefsleuven gegraven. Toch ging het mis. De kabel bleek anders te liggen dan de tekening aangaf.

De Hoge Raad overweegt dat een grondroerder niet zonder meer mag vertrouwen op de aan hem verstrekte tekeningen. De werkelijke ligging van kabels kunnen door tal van oorzaken afwijken van tekeningen. Op grondroerders blijft bovendien de plicht rusten om altijd zorgvuldig te graven. In 2008 is daarom ook de Richtlijn Zorgvuldig Graafproces (Richtlijn) tot stand gekomen. Het gaat bij de aansprakelijkheid voor graafschade aan kabels en leidingen uiteindelijk om een afweging waarbij onder meer de bezwaarlijkheid van door de grondroerder en door de netbeheerder te nemen voorzorgsmaatregelen moeten worden bezien, ook in hun onderlinge verhouding, en waarbij deze moet worden afgezet tegen de mogelijke gevolgen van het beschadigen van kabels of leidingen. De rechter dient bij de invulling van de op de grondroerder rustende zorgplicht in beginsel aan te sluiten bij de Richtlijn.

Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Pauline Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies