BASE Advocaten - The Litigation Firm

Conceptregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Arbeidsrecht 21 June 2018
Op 28 mei 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een conceptregeling voor compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid naar de Tweede Kamer gestuurd ("Regeling compensatie transitievergoeding"). Het wetsvoorstel beoogt werkgevers te compenseren na betaling van een transitievergoeding aan werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn geweest. Het wetsvoorstel moet er aan bijdragen dat de werkgever – doordat hij wordt gecompenseerd voor het betalen van de transitievergoeding – niet langer kiest voor het slapende dienstverband.

Het slapende dienstverband houdt in dat de werkgever er na 104 weken arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor kiest om het dienstverband niet op te zeggen, maar ‘slapend’ te houden. Dit om te voorkomen dat de transitievergoeding betaald moet worden. Uit de jurisprudentie volgt dat het slapend laten voortbestaan van een arbeidsovereenkomst om op die manier te ontkomen aan het betalen van de transitievergoeding niet ongeoorloofd is en ook niet strijdig met goed werkgeverschap (ECLI:NL:RBLIM:2017:7394).

De Regeling compensatie transitievergoeding beoogt hier desalniettemin een einde aan te maken. De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 april 2020. Voor gevallen na 1 april 2020 geldt dat de werkgever binnen zes maanden na uitbetaling van de transitievergoeding een aanvraag moet hebben ingediend bij het UWV wil hij in aanmerking kunnen komen voor de compensatie van de transitievergoeding. Ook aan de transitievergoedingen die zijn verstrekt door de werkgever in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 is gedacht. Uit de conceptregeling volgt dat voor deze gevallen de aanvraag uiterlijk op 30 september 2020 moet zijn ingediend door de werkgever. Indien daar aan is voldaan kunnen ook deze transitievergoedingen worden gecompenseerd door het UWV.

Hoewel het voorstel nog geen wet is en het nog even duurt voordat het 1 april 2020 is, raden wij werkgevers aan om toch vast nauwkeurig bij te houden welke langdurig zieke werknemers vanaf 1 juli 2015 uit dienst zijn gegaan met uitbetaling van een transitievergoeding. Daarnaast is het ook verstandig om bij een afscheid met wederzijds goedvinden met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, nadrukkelijk in de vaststellingsovereenkomst op te nemen dat er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid en dat de werknemer de wettelijke transitievergoeding ontvangt. Het kan zomaar zo zijn dat je hier vanaf 1 april 2020 als werkgever voor gecompenseerd wordt door het UWV.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Marlotte Reckers of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies