BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen

Nieuws 25 June 2018
Op 12 juni 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders' zonder stemming aanvaard. De wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De onevenredig ervaren stijgingen van de beloning van bestuurders is al geruime tijd onderwerp van discussie en veroorzaakt maatschappelijk onbehagen. Uit verschillende beloningsonderzoeken blijkt dat de beloningsontwikkeling tussen bestuurders van grote ondernemingen en de ‘gemiddelde’ medewerker groter wordt.

Onevenredige beloningsverschillen kunnen leiden tot verstoorde arbeidsverhoudingen binnen een onderneming. Om dit te voorkomen moet meer openheid komen over de ontwikkeling van evenwichtige beloningsverhoudingen binnen ondernemingen, aldus de regering.

Op dit moment is de ondernemer op grond van artikel 31d Wet op de ondernemingsraden (“WOR”) al verplicht schriftelijke informatie aan de ondernemingsraad te verstrekken over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van werknemers en de beloningsafspraken van het bestuur. Uit de praktijk blijkt echter dat een discussie over de beloningsafspraken meestal niet plaatsvindt.

Met de aanpassingen van de WOR beoogt de regering de transparantie en het gesprek over topbeloningen tussen de ondernemer en ondernemingsraad te bevorderen. De ondernemer en ondernemingsraad worden verplicht gesteld jaarlijks in de overlegvergadering een gesprek te voeren over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen. Hiermee wordt de meningsvorming binnen de onderneming over topbeloningen bevorderd en kunnen partijen vooraf met elkaar overleggen. Bovendien kunnen argumenten worden uitgewisseld waarbij wordt gewerkt met meetbare doelstellingen. Uiteindelijk zijn het nog steeds de eigenaren/aandeelhouders van de onderneming die de hoogte van de beloning van bestuurders bepalen, maar worden de werknemersbelangen beter behartigd.

De verplichting geldt alleen voor ondernemingen waarin doorgaans meer dan honderd personen werken. Hiermee is aansluiting gezocht bij het systeem van de WOR en is rekening gehouden met de administratieve lastendruk. Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Rob Sies of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies