BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het recht op de Tour de France

Blogs 20 July 2018
De mooiste etappes van de Tour de France worden in de regel doordeweeks gereden. Veel wielerliefhebbers willen graag een deel meekrijgen van de etappes waarbij de renners de flanken van de Alpe d'Huez, de Col du Portet of de Tourmalet bedwingen. De kans is immers groot dat de tour hier wordt beslist. Veel werknemers zullen hierdoor een sterke neiging hebben om tijdens het werk toch even de NOS-app te openen en een stuk van die mooie etappe te bekijken. Een werkgever kan hier paal en perk aan stellen door middel van een helder beleid over bijvoorbeeld het gebruik van de telefoon en/of het internet tijdens werktijd. Maar als dit beleid ontbreekt (of er wordt in de praktijk geen opvolging aan gegeven), dan kan de vraag opkomen of de werknemer zich de vrijheid mag permitteren om even het werk stil te leggen om niets te missen van het gevecht tussen Tom Dumoulin en Froome. Deze vrijheid kan namelijk een verworven recht zijn geworden. Over de vraag wanneer een bepaalde gedragslijn van de werkgever een arbeidsvoorwaarde wordt, heeft de Hoge Raad zich recent uitgelaten.


Uit dit arrest van de Hoge Raad blijkt dat enkel het feit dat een werkgever bepaalde verwachtingen bij werknemers heeft geschept, niet voldoende is om een arbeidsvoorwaarde te doen ontstaan. De vraag wanneer uit een door de werkgever jegens de werknemer gedurende een bepaalde tijd gevolgde gedragslijn voortvloeit dat sprake is van een tussen partijen geldende (de arbeidsovereenkomst aanvullende) arbeidsvoorwaarde, laat zich volgens de Hoge Raad ook niet in algemene zin beantwoorden. Het komt aan op de zin die partijen aan elkaars gedragingen (en de in verband daarmee staande verklaringen) hebben toegekend en in de gegeven omstandigheden daaraan redelijkerwijs mochten toekennen. In dit verband komt volgens de Hoge Raad betekenis toe aan gezichtspunten als:

  1. de inhoud van de gedragslijn;
  2. de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer jegens elkaar innemen;
  3. de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd;
  4. hetgeen de werkgever en de werknemer in verband met deze gedragslijn jegens elkaar hebben verklaard of juist niet hebben verklaard;
  5. de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de gedragslijn voortvloeien; en
  6. de aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd.

Het enkele argument dat een werkgever het in het verleden ook heeft toegestaan, zal een werknemer die even de tour wil kijken dus niet kunnen baten. De problematiek van verworven rechten blijft een leerstuk dat bij uitstek afhankelijk is van een waardering van alle omstandigheden van het geval. Het is daarnaast echter ook een uitwerking van het vertrouwensbeginsel, waarbij geldt dat door de werkgever bij de werknemer gewekte verwachtingen niet mogen worden beschaamd. Aan de nu door de Hoge Raad genoemde gezichtspunten kan helaas (nog) niet al te veel houvast worden ontleend, nu uit het arrest verder niet volgt hoe de gezichtspunten moeten worden ingevuld of waarom juist deze gezichtspunten van belang zijn.

Aansluitend bij de bestaande rechtspraak over de verworven rechten zou kunnen worden beargumenteerd dat het meeste gewicht moet worden toegekend aan het derde en het vierde gezichtspunt. Dat zou betekenen dat als de werkgever al jaren expliciet toestaat dat een werknemer onder werktijd de Tour de France kijkt, het zomaar zo kan zijn dat de werknemer daarmee een recht heeft verworven om dit ook in de toekomst te blijven doen. Het is echter aan de (lagere) rechtspraak om de gezichtspunten van de Hoge Raad verder uit te kristalliseren.

Heeft u vragen over verworven rechten of bijvoorbeeld een gedragscode binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met Jan-Willem van Geen of één van de anderen advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies