BASE Advocaten - The Litigation Firm

Deliveroo-bezorger is geen werknemer

Nieuws 16 August 2018
Volgens de bezorger in kwestie moet de overeenkomst tussen hem en Deliveroo worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst omdat sprake zou zijn van schijnzelfstandigheid. Volgens de rechtbank Amsterdam is de bezorger echter geen schijnzelfstandige en is dus geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Hierna wordt ingegaan op deze uitspraak.

Feiten
Bezorger is op 4 juni 2016 bij Deliveroo in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deliveroo heeft op een gegeven moment besloten om in de toekomst niet meer met bezorgers in loondienst te werken, maar alleen nog met zelfstandigen. Bezorger is hiervan door Deliveroo op 1 november 2017 per e-mail op de hoogte gesteld. In reactie hierop heeft de bezorger per e-mail aangegeven dat hij graag als zelfstandige voor Deliveroo blijft werken. Hierna sluiten partijen een overeenkomst van opdracht en heeft de bezorger zich in de KvK ingeschreven als eenmanszaak met als doelomschrijving ‘bezorgen voor Deliveroo’. Bezorger is vervolgens aan de slag gegaan voor Deliveroo, waarbij hij gebruik maakte van de kleding en thermobox van Deliveroo die hij nog in het bezit had en welke hij mocht houden.

Oordeel rechtbank
Volgens de bezorger moet de overeenkomst tussen hem en Deliveroo als arbeidsovereenkomst worden gekwalificeerd. De rechtbank is echter tot het oordeel gekomen dat de overeenkomst niet gekwalificeerd kan worden als een arbeidsovereenkomst. Voor het oordeel van de rechtbank is de beantwoording van de volgende twee vragen met name van belang geweest:

 1. wat was de intentie van partijen; en
 2. hoe is feitelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst van opdracht?


Ad 1. Wat was de intentie van partijen bij het aangaan van de overeenkomst?
Volgens de rechtbank was de intentie van beide partijen dat bezorger als zelfstandig ondernemer voor Deliveroo zou gaan werken. Dit volgt onder meer uit de (opdracht)overeenkomst die de bezorger en Deliveroo overeenkwamen. Daarin was namelijk expliciet vastgesteld dat zij niet de intentie hadden dat bezorger als werknemer bij Deliveroo in dienst zou treden. Daarnaast volgt uit andere bepalingen uit de overeenkomst dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, namelijk: 

 • bezorger zich kan laten vervangen;
 • bezorger mag de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht van Deliveroo verrichten;
 • bezorger krijgt geen vergoeding bij ziekte; en
 • bezorger wordt betaald per voltooide bestelling. 


Bovendien heeft de bezorger ten behoeve van zijn werkzaamheden voor Deliveroo zijn eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft hij een btw-nummer aangevraagd. Volgens de rechtbank staat daarom vast dat de bezorger zich ervan bewust was dat hij als zelfstandig ondernemer voor Deliveroo zou gaan werken in plaats van in loondienst.

Ad. 2 Hoe is feitelijk uitvoering gegeven aan de overeenkomst van opdracht? 

De rechtbank heeft ook naar de feitelijke uitvoering gekeken om een oordeel te kunnen vormen over de vraag of sprake is van een opdrachtovereenkomst of van een arbeidsovereenkomst. De rechtbank heeft in dat kader onder meer vastgesteld en van belang geacht dat de bezorger:

 • zelf mag bepalen of en wanneer hij werkt;
 • opdrachten kan en mag weigeren;
 • vrij is om zelf de route te bepalen die hij fietst;
 • zelf bepaalt welke kleding hij draagt bij de uitvoering van zijn werk;
 • een eigen thermo box voor het vervoer van de maaltijden heeft;
 • ook voor concurrenten mag werken; 
 • hij zich mag laten vervangen door een ander om het werk voor Deliveroo te verrichten; en
 • slechts als bijbaan werkzaamheden voor Deliveroo verricht en dat hij onder de voorwaarden van de opdrachtovereenkomst substantieel meer verdient dan het loon dat hij op grond van zijn arbeidsovereenkomst verdiende.


Op basis van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, maar van een overeenkomst van opdracht.

Meer weten? Neem dan contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies