BASE Advocaten - The Litigation Firm

Eenzijdig hoger beroep: baat het niet, dan schaadt het niet

Blogs 16 August 2018
Wie in een civiele procedure hoger beroep instelt, mag na dat hoger beroep niet slechter af zijn dan hij was na beslissing in eerste aanleg. Dat uitgangspunt – het verbod van reformatio in peius – werd vorige maand herhaald door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2018:1211).

Verdeling van vennootschappen
De kwestie die voorlag was de volgende. Partijen waren met elkaar gehuwd, de vrouw verzocht om echtscheiding. Over de verdeling van de huwelijksgemeenschap worden partijen het niet eens. De vrouw exploiteerde een aantal ondernemingen (waarvan de man net als zijzelf 50% van de aandelen bezat), de man exploiteerde een eigen onderneming in de vorm van een eenmanszaak.

Rechtbank: ieder het zijne, onder gelijke verdeling van waarde
In eerste aanleg bedeelt de rechtbank de ondernemingen die de vrouw exploiteerde haar toe, onder verplichting tot verrekening met de man van de helft van de waarde van die ondernemingen. Andersom moet ook de waarde van de eenmanszaak van de man tussen partijen worden verdeeld. Alleen(!) de man gaat tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep.

Hof: ieder het zijne, zonder gelijke verdeling van waarde
Het hof beslist vervolgens anders. Kort gezegd bedeelt ook het hof partijen ieder hun eigen onderneming(en) toe, maar zonder de verplichting tot verrekening van de waarde daarvan. Daarmee treedt het hof ofwel buiten de grenzen van het processuele debat, die zeker in hoger beroep – zo wordt op deze manier nog maar eens benadrukt – door partijen worden bepaald, ofwel heeft het hof zijn beslissing onvoldoende gemotiveerd.

Hoge Raad: eenzijdig hoger beroep mag ‘hoogstens’ worden afgewezen
Niet ondenkbaar is namelijk dat de man als gevolg van de beslissing van het hof slechter af is dan na de beslissing in eerste aanleg. Doordat beide partijen geen deskundigenbenoeming wensten, is de waarde van de ondernemingen onbekend en kan dus niet worden uitgesloten dat de appellant (de man) in een slechtere positie is komen te verkeren nu er geen verdeling van de waarde van de ondernemingen meer zou plaatsvinden. De omstandigheid dat het hof de waarde van de ondernemingen – door toedoen van partijen – niet kon vaststellen, maakt niet dat in zijn beslissing een mogelijke verslechtering van de positie van de man besloten mocht liggen. Als het hof meende dat van een mogelijke verslechtering geen sprake was, dan had het hof dat moeten motiveren.

Conclusie: baat het niet, dan schaadt het niet, tenzij…
Kortom: het hoger beroep baatte de man niet (hij slaagde er kennelijk niet in om een hem gunstiger verdeling af te dwingen), maar had hem ook niet mogen schaden. Voor zover die conclusie een vrijbrief lijkt voor lukrake hoger beroep-zaken is zij misleidend. Een door de ene partij ingesteld hoger beroep wordt vaak beantwoord door een (soms heel summier) incidenteel hoger beroep van de wederpartij, met als gevolg dat de grenzen van het processuele debat en daarmee het palet aan mogelijke uitkomsten (minst genomen) gelijk worden aan die in eerste aanleg.

BASE heeft veel ervaring met procederen in hoger beroep. Neem voor meer informatie contact op met Max Luiten of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies