BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het omzeilen van een concurrentiebeding binnen franchise

Blogs 19 November 2018
Vrijwel alle franchiseovereenkomsten bevatten concurrentiebedingen. Een dergelijk beding bepaalt (veelal) dat het de franchisenemer één of meerdere jaren na afloop van de franchiseovereenkomst niet is toegestaan om een vergelijkbare (concurrerende) onderneming te exploiteren. Meestal zal hier ook een hoge contractuele boete aan gekoppeld zijn.

In de praktijk leidt de geldigheid van (stevige) concurrentiebedingen tot veel procedures. Rechters toetsen daarin of een concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst onredelijk is. De franchisenemer moet dan aantonen waarom in zijn geval het concurrentiebeding moet worden beperkt (of ontbonden). De inhoud, duur en geografische reikwijdte van het beding kunnen aanleiding zijn om een concurrentiebeding te beperken. Of een concurrentiebeding uiteindelijk wordt beperkt of niet: het exploiteren van een vergelijkbare (concurrerende) onderneming na afloop van de franchiseovereenkomst is risicovol. Dit geldt eens temeer voor het opzetten van een schijn-constructie ter omzeiling van het concurrentiebeding. Dat bewijst een uitspraak  van het Hof Arnhem van 3 april 2018.

Hierin speelde een geschil tussen franchisegever Bruna en haar voormalig franchisenemer. In de franchiseovereenkomst was bepaald dat de franchisenemer gedurende één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst niet betrokken mocht zijn bij een concurrerende onderneming van Bruna. De voormalige franchisenemer in kwestie had geprobeerd dit verbod te omzeilen.

Het was zijn plan om na afloop van de franchiseovereenkomst een filiaal van The Read Shop te laten vestigen om deze na afloop van het concurrentieverbod van één jaar als franchisenemer van de The Read Shop zelf te gaan exploiteren. In dit licht had de gewezen franchisenemer het voor de The Read Shop mogelijk gemaakt om zich te vestigen in de winkelruimte, die daarvoor nog in gebruik was als (door hem) geëxploiteerde Bruna-winkel. Ook leende hij in de tussentijd voormalige werknemers van Bruna uit aan de vestiging van de The Read Shop (die hij na afloop van het concurrentieverbod aldus zelf zou gaan exploiteren).

Franchisegever Bruna verweerde zich tegen bovenstaande gang van zaken. Zij stelde dat de ‘’betrokkenheid’’ van de voormalige franchisenemer bij de concurrerende vestiging van de The Read Shop onder het concurrentiebeding viel. Volgens de rechtbank mocht de voormalige franchisenemer de activiteiten voortzetten. Echter, het plan van de voormalige franchisenemer om het concurrentieverbod te omzeilen doorstaat de toets van het hof niet. Het verbod ziet volgens het hof ook op de betrokkenheid bij een concurrent, als die concurrent betrokken wordt bij het omzeilen van dat concurrentieverbod.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Edwin de Jong, Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies