BASE Advocaten - The Litigation Firm

Vervanging Wet DBA nog verder uitgesteld: nieuwe stand van zaken

Nieuws 10 December 2018
Eerder dit jaar schreven wij een blog over de huidige stand van zaken van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ("Wet DBA"). In dit blog werd gemeld dat de handhaving van de Wet DBA zou worden opgeschort tot 1 januari 2020 (met uitzondering van kwaadwillenden). Inmiddels is er weer nieuws aan het front. Dit uitstel blijkt namelijk niet voldoende. Op 26 november jl. heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tweede voortgangsbrief gestuurd aan de Tweede Kamer waarin is aangekondigd dat een vertraging van nog één jaar wordt vermoed. 1 januari 2021 moet daarmee de beoogde datum van inwerkingtreding van de hernieuwde Wet DBA worden. In dit blog wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken en van de beoogde vervolgstappen voor de hernieuwde Wet DBA.

  1. De opdrachtgeversverklaring en de webmodule: De huidige wetgeving geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers onvoldoende duidelijkheid over de gevallen wanneer er volgens de wet geen sprake is van een dienstbetrekking. Op dit moment werkt het kabinet aan een webmodule waarmee vooraf wordt bepaald of er geen sprake is van een dienstbetrekking (‘buiten dienstbetrekking’). Deze opdrachtgeversverklaring geeft zekerheid dat geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en dat geen premies werknemersverzekeringen moeten worden betaald. De uitwerking van de webmodule ligt volgens minister Koolmees op schema, ondanks dat volgens de brief nog volop onderzocht wordt of de webmodule wel uitvoerbaar en handhaafbaar is. De verwachting is dat de webmodule eind 2019 gereed is.
  2. Verduidelijking van gezag: Doordat de meeste zelfstandigen en opdrachtgevers dit vraagstuk als het grootste knelpunt zien wordt aangeven dat de criteria voor de gezagsverhouding snel moeten worden verduidelijkt. Hoewel dit vraagstuk vaak beantwoord wordt per individueel geval, wordt dit verduidelijkt door indicaties te geven van gezag, door het geven van contra-indicaties voor gezag en door het geven van voorbeelden. Deze verduidelijking zal worden opgenomen in het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Uiterlijk 1 januari 2019 wordt deze verduidelijking verwacht.
  3. Maatregelen voor de ‘onderkant van de markt’: In het regeerakkoord is afgesproken om meer bescherming te bieden aan zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die onder een bepaald tarief werken. De criteria voor de afbakening van de werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn: een laag tarief ( tussen de 15 en 18 euro) in combinatie met een lange duur (meer dan drie maanden), of een laag tarief in combinatie met reguliere bedrijfsactiviteiten. Gebleken is echter dat de beoogde maatregelen ter bescherming van werkenden met lage tarieven in strijd is met het EU-recht. De komende tijd zal door het kabinet gekeken worden naar alternatieven voor het nemen van maatregelen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Beoogd wordt om dit in de eerste helft van 2019 uiteen te zetten in een internetconsultatie.
  4. Opt-out voor de ‘bovenkant van de markt': In dezelfde internetconsultatie zal uiteengezet worden of het mogelijk is om meer zekerheid te geven aan zelfstandig ondernemers die bewust kiezen voor ondernemerschap. Er wordt een opt-out voorgesteld voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen voor zelfstandigen die werken tegen een hoog uurtarief. De opdrachtnemer moet dan samen met de opdrachtgever schriftelijk verklaren gebruik te willen maken van de opt-out regeling. Er kan dan naderhand geen aanspraak meer worden gemaakt door de werkende op een arbeidsovereenkomst en de bijkomende aanspraken.


Ook na deze tweede voortzettingsbrief van minister Koolmees kan geconcludeerd worden dat er nog veel moet gebeuren en dat op dit moment nog weinig concreet duidelijk is. De uiteindelijke versie van de hernieuwde Wet DBA is daarmee nog verre van zeker. Wij houden de stand van zaken nauwlettend in de gaten en houden u hiervan op de hoogte.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marlotte Reckers, of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies