BASE Advocaten - The Litigation Firm

Uitbetaling niet-genoten vakantiedagen topfunctionarissen weer mogelijk

Nieuws 11 February 2019
Goed nieuws: topfunctionarissen kunnen per 1 januari 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT) bij de beëindiging van hun dienstverband niet-genoten vakantiedagen laten uitbetalen. Hiermee is de WNT in lijn gebracht met het Nederlandse arbeidsrecht en de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.

WNT en doorkruising recht afkoop vakantiedagen
In de praktijk komt het vaak voor dat een werknemer bij het einde van het dienstverband zijn niet-genoten (wettelijke en bovenwettelijke) vakantiedagen laat uitbetalen. Zoals elke werknemer zou ook een topfunctionaris op grond artikel 7:641 BW ‘recht op uitkering in geld van niet-genoten vakantiedagen’ moeten krijgen. Opmerkelijk genoeg bestond deze mogelijkheid tot voor kort niet voor topfunctionarissen indien daardoor onder de WNT het bezoldigingsmaximum werd overschreden. De afkoopsom voor niet-opgenomen vakantiedagen telde namelijk mee als bezoldiging. Gezien het feit dat de Nederlandse wetgever volgens de Europese Arbeidstijdenrichtlijn werknemers het recht op uitbetaling van de wettelijke vakantiedagen (20 dagen per jaar) niet mag ontzeggen, was dit een merkwaardige regeling. Een topfunctionaris werd hiermee ten opzichte van een gewone functionaris onredelijk benadeeld.

Gevolgen niet uitbetalen vakantiedagen
Doordat topfunctionarissen geen gebruik konden maken van de regeling tot uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen, werden in de praktijk veelal afspraken gemaakt over het opnemen van resterende vakantiedagen voorafgaand aan de beëindiging van het dienstverband. Zo werd bijvoorbeeld de datum van beëindiging uitgesteld om de resterende vakantiedagen op te kunnen nemen. Deze aanpak week af van hetgeen gebruikelijk is en bleek voor een instelling duurder te zijn dan het afkopen van vakantiedagen, omdat de premies voor werknemersverzekeringen en voor pensioen langer doorliepen.

WNT aangepast
Gelukkig heeft de wetgever dit ook ingezien en is de WNT per 1 januari 2019 aangepast. Topfunctionarissen kunnen bij het einde van hun dienstverband maximaal vier weken niet-genoten vakantiedagen laten uitbetalen die in het voorafgaand jaar zijn opgebouwd, zonder dat dit tot de bezoldiging wordt gerekend. Voor de maximering van de uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen is een uitzondering gemaakt indien een topfunctionaris in een situatie verkeert waarin hij of zij redelijkerwijs niet alle in het verleden opgebouwde wettelijke vakantiedagen heeft kunnen opnemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een langdurige ziekte of bij arbeidsongeschiktheid.

Indien u vragen over dit onderwerp heeft, neemt u dan vooral vrijblijvend contact op met Rob Sies of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies