BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wetsvoorstel Wet Franchise – consultatie gesloten

Nederlands 21 February 2019

Op 31 januari jl. sloot de internetconsultatie voor het wetsvoorstel ''Wet Franchise''. Er zijn 362 reacties op het wetsvoorstel ingediend. Van de 362 ingediende reacties op het wetsvoorstel zijn 56 reacties afkomstig van franchisegevers, 242 van franchisenemers, 25 van franchiseadvocaten en 39 van (inter)nationale brancheverenigingen, adviseurs en andere belanghebbenden.

Analyse BASE
Ook BASE heeft haar analyse van het wetsvoorstel ter consulatie ingediend. BASE heeft in haar analyse o.a. gewezen op de vele open normen die het wetsvoorstel bevat, welke problematisch kunnen zijn voor toepassing in de praktijk. Ook heeft BASE o.a. kritische kanttekeningen geplaatst bij het in het wetsvoorstel geregelde (verplichte) instemmingsrecht van franchisenemers en de onduidelijke verplichting tot het vergoeden van goodwill.

Visie franchisegevers
Uit de internetconsulatie volgt dat franchisegevers overwegend kritisch zijn over het voorliggende wetsvoorstel. Zij stellen dat de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel eenzijdig (en amper onderbouwd) negatief is richting franchisegevers. Franchisenemers worden volgens franchisegevers door het wetsvoorstel te vergaand beschermd, ongeacht hun grootte, financiële armslag of kennisniveau. Veel franchisegevers sluiten zich dan ook aan bij het kritische commentaar bij het wetsvoorstel van de Nederlandse Franchise Vereniging. Dit commentaar valt uiteen in vijf hoofdpunten:

  1. Precontractuele informatieverplichting is een goede zaak, maar moet nauwkeuriger in het wetsvoorstel;
  2. Ondernemerschap wordt teveel beknot door voorliggend wetsvoorstel, o.a. door de 'veegbepalingen';
  3. Het wetsvoorstel houdt geen rekening met de grote diversiteit binnen franchising; het raakt vooral kleine franchisegevers en soft-franchise disproportioneel en geeft grote franchisenemers (≥ 50 medewerkers) veel extra bescherming;
  4. Innovatie binnen franchiseformules wordt vertraagd en ernstig bemoeilijkt, zo niet onmogelijk gemaakt en is ook in strijd met mededingingsrecht;
  5. De aard van de wetgeving is te dwingend, vooral tijdens de looptijd van de samenwerking. Binnen de samenwerking geeft wetsvoorstel een invulling van de relatie in plaats van goede kaders te scheppen.

Visie franchisenemers
In tegenstelling tot de franchisegevers hebben franchisenemers (liefst 242 in aantal) zeer positief gereageerd op het wetsvoorstel. Veel franchisenemers sluiten zich in hun reactie aan bij het commentaar bij het wetsvoorstel van het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers.

Volgens het Vakcentrum is het wetsvoorstel een afgewogen ondersteuning van de positie van de franchisenemers, zonder afbreuk te doen aan de positie van franchisegevers. Zo bieden volgens het Vakcentrum de pijlers van de (precontractuele) informatieverplichting, goed franchisegever- en franchisenemerschap en het instemmingsrecht gezamenlijk een stevig fundament voor een meer evenwichtige samenwerking tussen franchisegevers en franchisenemers. Echter, maakt ook het Vakcentrum de kritische kanttekening dat het wetsvoorstel te veel open normen bevat.

Afsluiting
De staatssecretaris gaat de komende periode de reacties in de internetconsulatie bestuderen en aan de hand daarvan (mogelijk) het wetsvoorstel aanpassen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Joris Arts, Thomas Faaij, Edwin de Jong of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies