BASE Advocaten - The Litigation Firm

Remedies tegen de Airbnbuurman

Blogs 24 May 2019
Uit een recent onderzoek van vastgoedadviseur Colliers bleek dat in Rotterdam in 2018 43 procent van de op Airbnb aangeboden woningen langer werd verhuurd dan de toegestane 60 dagen. Gezien het relatief beperkt aantal woningen dat in Rotterdam via Airbnb wordt aangeboden, is de invloed op de woningmarkt vooralsnog gering. Toch kan regelmatige verhuur van een woning voor omringende eigenaren een doorn in het oog zijn vanwege de invloed op het gebruiksgenot en de waarde van de eigen woning. Veelal weten die eigenaren echter niet dat er vanuit de VvE wel degelijk mogelijkheden bestaan hieraan iets te doen.

Wanneer een gebouw wordt gesplitst in meerdere appartementsrechten, dan stelt de notaris een akte van splitsing op. Volgens de wet moet er dan ook een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. In de akte van splitsing staat ook het reglement van de VvE. Alle eigenaren van appartementsrechten in het gebouw worden automatisch lid van de VvE. Dat de VvE zorgt voor het onderhoud en het beheer van het gebouw is vrij algemeen bekend. De VvE kan echter ook optreden tegen eigenaren die hun woning exploiteren in strijd met de wet, akte van splitsing of het VvE-reglement.

Zo zal de akte van splitsing aan de verschillende appartementsrechten binnen het gebouw een bepaalde functie toekennen, bijvoorbeeld “wonen uitsluitend voor eigen gebruik”. Het (veelvuldig) verhuren van de woning via Airbnb zal niet kwalificeren als eigen gebruik (al moet daarvoor wel gekeken worden naar de uitleg van de betreffende bepaling). Een eigenaar die zijn woning wel op die manier wil exploiteren, zal daarvoor formeel toestemming moeten vragen aan de VvE. Wanneer die toestemming er niet is, dan biedt de akte van splitsing of het reglement wellicht de mogelijkheid om (na een aanschrijving) een boete op te leggen. Ook kan de VvE overwegen naar de rechter te stappen om het handelen van de betreffende eigenaar te doen staken.

De akte van splitsing of het VvE-reglement kent mogelijk ook een pensionverbod of bepalingen die meer zien op het beperken van overlast binnen het gebouw. Veelvuldige verhuur kan ook leiden tot overlast. Let op een willekeurig Amsterdams terras eens op het geluid van de voorbijrazende rolkoffers en beeldt u in dat dit uw trappenhuis is. Geen prettig idee. Ook op basis van die bepalingen zou de VvE kunnen optreden. Daarnaast is natuurlijk denkbaar dat de VvE zich tot de gemeente wendt wanneer duidelijk is dat een woning meer dan 60 dagen in het jaar verhuurd wordt via Airbnb; dat is immers verboden.

Wordt u als VvE geconfronteerd met eigenaren die (veelvuldig) verhuren via Airbnb en wilt u weten wat u daartegen kan doen? Of hebt u een andere vraag op het gebied van VvE recht? Neem dan contact op met Frank van den Boomgaard of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies