BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wijziging Ontslagbesluit - mr. C. van Hattem - 19/04/07

Nieuws 19 April 2007

Per 1 maart 2007 is het Ontslagbesluit gewijzigd. Het betreft de criteria ten aanzien van de uitwisselbaarheid van functies. Vóór 1 maart 2007 werden functies uitwisselbaar geacht indien de functies naar aard, inhoud, functie-niveau, beloning en omstandigheden vergelijkbaar en gelijkwaardig waren.

Vanaf 1 maart 2007 zijn functies uitwisselbaar indien zij naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. De wijziging zit hem in een extra criterium competentie.

Het CWI definieert het extra selectiecriterium als “waarneembaar effectief gedrag” en “gedrag dat nodig is om het doel van de functie te kunnen realiseren”. Voorbeelden van competenties zijn communiceren, klantgerichtheid, aanpassingsvermogen, initiatief nemen, gevoel voor details, verantwoordelijkheid dragen, netwerken, samenwerken, stresstolerantie, creativiteit, analytisch vermogen, conceptueel denken en leiderschap. Feitelijk betekent dit dus dat het functioneren van een werknemer één van de gezichtspunten is geworden bij de beantwoording van de vraag of functies uitwisselbaar zijn. Hierdoor is de deur naar het zogenaamde “cherry picking” op een kier gezet.

De vraag of functies uitwisselbaar zijn speelt met name op het moment dat een werkgever vanwege een reorganisatie (gedwongen) werknemers moet ontslaan. De werkgever moet dan aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepalen welke specifieke werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

Bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel wordt de organisatie van de werkgever opgedeeld in verschillende categorieën “uitwisselbare functies” binnen de betreffende bedrijfsvestiging. De categorieën uitwisselbare functies wordt vervolgens ingedeeld in leeftijdsgroepen (15-25/25-35/35-45/45-55/55 en ouder).

De personeelsinkrimping dient volgens het afspiegelingsbeginsel zo verdeeld te worden dat de leeftijdsopbouw binnen de categorieën uitwisselbare functies vóór en na de inkrimping verhoudingsgewijs (ongeveer) gelijk is. Overigens komt binnen elke leeftijdsgroep van uitwisselbare functies de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking.

Het is dan ook voor zowel de werkgever als de werknemer van groot belang op welke wijze de categorieën uitwisselbare functies worden vastgesteld. Hier is nu een nieuw gezichtspunt aan toegevoegd, wat een belangrijke verandering is in de wijze waarop werknemers geselecteerd kunnen worden voor ontslag.

Let op!
- Indien een onderneming niet met competenties werkt, kan de factor “vereiste competenties” niet worden toegepast bij het bepalen van de uitwisselbaarheid van functies.
- Als wordt betwist dat een organisatie met competenties werkt, zal er moeten worden gekeken in hoeverre competentiemanagement deel uitmaakt van de organisatie. Het Human Resources beleid en de vraag of de vereiste competenties in de functiebeschrijvingen zijn vermeld en/of op andere wijze aan de werknemers zijn kenbaar gemaakt spelen daarbij een rol.
- Er moet (nog steeds) in eerste instantie worden gekeken naar de functie en niet naar de (persoon van de) medewerker. Voor de uitwisselbaarheid van functies is het niet van belang of één specifieke medewerker zijn functie uitvoert op een wijze die overeenkomt met de uitvoering van een andere functie. Het gaat bij uitwisselbaarheid dus nog steeds om de wijze waarop de functie in het algemeen uitgeoefend wordt.

Voor meer informatie over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies van BASE Advocaten.

(c) BASE Advocaten B.V.
Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies