BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wetsvoorstel Franchise naar Tweede Kamer

Nieuws 14 February 2020

Het Wetsvoorstel Franchise is ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is het aangepaste wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar geworden. Ten opzichte van het eerdere wetsvoorstel zijn er aanpassingen gedaan in de bepalingen over goodwill, de informatieplicht en het instemmingsrecht voor wijzigingen van de franchiseovereenkomst.

Verplicht is het opnemen van een bepaling over goodwill. Er moet minstens opgenomen worden op welke manier goodwill wordt bepaald, aan wie goodwill is toe te rekenen en op welke wijze goodwill wordt toegekend bij beëindiging van de franchiseovereenkomst. De informatieplicht is nog steeds veel omvattend maar bevat geen verplichting tot het verstrekken van een prognose. Wel bevat het een verplichting tot het verstrekken van historische financiële vestigingsplaatsgegevens voor deze redelijkerwijze beschikbaar zijn.
En (belangrijk) het instemmingsrecht is gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp. Zo is nu bepaald dat franchisegevers grenswaarden kunnen bepalen waarbinnen zij vrij zijn om, zonder overleg met franchisenemers, wijzigingen door te voeren. En als franchisegevers wijzigingen willen doorvoeren, of afgeleide formules willen exploiteren, die de grenswaarden overschrijden dan kan dat indien de meerderheid (50+1) van de franchisenemers akkoord is.


Staatsecretaris Mona Keijzer is blij met de indiening. Ze gaf in haar toespraak na indiening van het voorstel aan dat het een heugelijk moment is voor de franchisesector die van groot belang is voor de Nederlands economie. Wij gaan de wijzigingen en de toelichting verder bestuderen en houden u op de hoogte. We zijn ook benieuwd naar de behandeling in de Tweede Kamer. Wellicht leidt dat op onderdelen nog tot beperkte aanpassingen, maar het Wetsvoorstel Franchise komt er nu aan en dat zal gevolgen hebben voor nagenoeg alle franchise overeenkomsten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Thomas Faaij, Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies