BASE Advocaten - The Litigation Firm

NOW-regeling 2.0

Nieuws 20 May 2020

Nu de coronamaatregelen voorlopig nog wel even voortduren en het huidige noodpakket binnenkort tot een einde loopt, is vandaag het tweede noodpakket banen en economie aangekondigd. Dit noodpakket bevat onder meer een verlenging en aanpassing van de regeling tegemoetkoming loonkosten (de NOW-regeling). De verlengde regeling staat zowel open voor werkgevers die onder de huidige regeling al een aanvraag hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. De systematiek van de tegemoetkoming van deze 'NOW-regeling 2.0' is grotendeels gelijk aan de eerdere regeling, maar bevat ook enkele wijzigingen. Hieronder worden enkele punten aangestipt.

De NOW-regeling wordt verlengd met een periode van drie maanden. Dit betekent dat een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De tegemoetkoming bedraagt – net als in de huidige regeling – 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

De referentiemaand voor de loonsom wijzigt in de verlengde NOW-regeling van januari naar maart 2020 (de peildatum is 15 mei 2020). Daarnaast geldt – met name als tegemoetkoming voor seizoensgebonden bedrijven – dat in de al lopende NOW-regeling maart ook als referentiemaand wordt genomen indien de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 hoger is dan in de maanden januari, februari en maart 2020. Deze aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.

Onder de huidige NOW-regeling geldt een correctie op de loonsom van 150% van het loon van de betreffende werknemer indien voor hem een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV is ingediend. Het kabinet heeft zich gerealiseerd dat ontslagen niet in alle gevallen voorkomen kunnen worden. Daarom heeft het kabinet besloten om de hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van een bedrijfseconomisch ontslag aan te passen voor de tweede tranche van de NOW-regeling. De correctie wordt verlaagd van 150% naar 100%. Dit betekent dat de 'boete' van 50% komt te vervallen. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

In de verlengde NOW-regeling wordt verder de forfaitaire opslag verhoogd van 30% naar 40%, zodat de NOW-regeling ook een bijdrage kan leveren aan andere kosten dan loonkosten. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlengde NOW-regeling over dit jaar geen winstuitkeringen aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Tot slot worden werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling verplicht hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. In dat kader dienen zij bij de aanvraag bij het UWV een verklaring af te leggen.

Vragen? Neem contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies