BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen door de Tweede Kamer

Nieuws 29 May 2020

De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 mei 2020 de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) aangenomen, die moet helpen voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven failliet gaan. Nu vanwege de coronacrisis veel ondernemingen op omvallen staan is er op een versnelde invoering aangedrongen, waardoor de Whoa mogelijk in de zomer van 2020 in werking treedt. Deze blog bespreekt kort het doel en de nieuwe mogelijkheden van de wet.

Doel
De Whoa heeft als doel het verbeteren van het reorganisatie vermogen van bedrijven. De Whoa regelt dat noodlijdende bedrijven met hun schuldeisers bindende afspraken – een (dwang)akkoord – kunnen maken over herstructurering, voordat het op een faillissement aankomt. De Whoa maakt het mogelijk dat het onderhandse akkoord door de rechter wordt bekrachtigd (gehomologeerd) waarmee het verbindend wordt tegenover de schuldeisers, inclusief de schuldeisers die niet of tegen hebben gestemd.

Momenteel is het in Nederland vrijwel niet mogelijk om schuldeisers buiten faillissement te dwingen tot acceptatie van een akkoord. Een schuldenaar moet in feite al zijn schuldeisers overtuigen om effectief te kunnen herstructureren. De praktijk leert dat dit nagenoeg onmogelijk is, waardoor veel ondernemingen onnodig failliet gaan. Het doel van de Whoa is het voorkomen van onnodige faillissementen bij in de kern levensvatbare en winstgevende bedrijven. Door middel van de Whoa moet herstructurering eenvoudiger worden. Ratio is dat voor alle partijen een 'going concern' meer waard is dan een kale failliete boedel.

Mogelijkheden onder de Whoa
Het uitgangspunt is dat de schuldenaar zelf de inhoud van het akkoord en de wijziging van de rechten van de schuldeisers kan bepalen, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten. Wanneer de schuldeisers verschillend zijn, kan de schuldenaar deze ook indelen in verschillende 'klassen'. Voorbeelden van deze klassen zijn: de financiers, de aandeelhouders of bijvoorbeeld de belastingdienst met een voorrangsrecht. Op grond van de Whoa staat het de schuldenaar vrij om een of meerdere klassen een akkoord aan te bieden en aan andere schuldeisers niet. In dat geval behouden de andere schuldeisers gewoon hun vorderingen.

Voorts is het van betekenis dat op basis van de Whoa de schuldenaar het recht toekomt eenzijdig overeenkomsten te beëindigen. Ook kan in het kader van een akkoord de bank opnieuw geld lenen aan de schuldenaar en daar zekerheden op vestigen. Onder het huidige recht is dit niet mogelijk, omdat het verstrekken van zekerheden voor nieuwe leningen veelal wordt gekwalificeerd als benadeling van de schuldeisers.

Goedkeuring door de rechter
Nadat de schuldenaar het akkoord heeft aangeboden kunnen de schuldeisers stemmen over het voorstel. Als de schuldeisers (grotendeels) akkoord zijn, dan kan het aan de rechter worden voorgelegd ter goedkeuring. Voor een goedkeuring dient het akkoord te voldoen aan de volgende vereisten:

• Het akkoord is nodig om faillissement van het bedrijf te voorkomen, terwijl het in de kern een winstgevend bedrijf is;
• Het akkoord is haalbaar;
• In ieder geval één klasse schuldeisers, welke ten minste 2/3 deel van de waarde van de schulden vertegenwoordigd, is akkoord met het voorstel;
• Het akkoord mag er niet toe leiden dat een van de betrokken klassen in een nadeligere positie komt dan in geval van een faillissement van de schuldenaar;
• Er is sprake van 'meerwaarde' van het akkoord ten opzichte van een faillissement, waarbij de meerwaarde evenredig wordt verdeeld tussen de betrokken schuldeisers.

Indien het akkoord voldoet aan de bovenstaande vereisten zal de rechter deze in principe goedkeuren. Op basis van deze goedkeuring wordt het akkoord dwingend tegenover de schuldeisers. De rechter zal de bekrachtiging weigeren wanneer één van de in de wet opgenomen weigeringsgronden zich voordoet (bijvoorbeeld bedrog of een andere zwaarwegende grond). Van belang is ook dat tegen de goedkeuring van de rechter géén hoger beroep openstaat voor bijvoorbeeld benadeelde schuldeisers. Met de uitspraak van de rechter is het akkoord immers een feit en kan de herstructurering worden uitgevoerd.

Slot
In het kader van de coronacrisis kan de Whoa niet snel genoeg in werking treden. Voor het zover is zal de Whoa eerst langs de Eerste Kamer moeten.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Ruben van Eijck of Elana Stengs van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies