BASE Advocaten - The Litigation Firm

Afspiegelen: binnen de gehele onderneming of per bedrijfsvestiging?

Nieuws 04 June 2020
Eerder heeft BASE Advocaten een uitgebreid Stappenplan Reorganisatie beschikbaar gesteld. Eén van de stappen uit het stappenplan is het bepalen van de ontslagvolgorde op basis van het afspiegelingsbeginsel. De hoofdregel is dat moet worden afgespiegeld over alle uitwisselbare functies binnen de gehele onderneming (zie ook: Ontslagvolgorde? Afspiegelen, dat doe je zo!). Onder omstandigheden kan van deze hoofdregel worden afgeweken, namelijk als de werkzaamheden van een onderneming zijn verspreid over verschillende bedrijfsvestigingen. In dat geval kan afspiegeling ook per bedrijfsvestiging plaatsvinden. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe wordt vastgesteld of sprake is van een bedrijfsvestiging.

Als van een bedrijfsvestiging sprake is, wordt uitgegaan van de uitwisselbare functies binnen een bedrijfsvestiging waar arbeidsplaatsen komen te vervallen. Dit dus in plaats van dat uit wordt gegaan van de uitwisselbare functies binnen de gehele onderneming. Een bedrijfsvestiging is een onderdeel van de onderneming van de werkgever dat in de maatschappij 1) als zelfstandige eenheid te herkennen is en 2) een interne zelfstandige bedrijfsvoering heeft. Om te bepalen of sprake is van een zelfstandige vestiging moet een aantal externe en interne kenmerken in onderlinge samenhang bekeken worden.

Zelfstandige eenheid in de maatschappij – externe kenmerken
De volgende kenmerken kunnen een rol spelen om te bepalen of sprake is van een in de maatschappij te kwalificeren zelfstandige eenheid:

 • in hoeverre de eenheid zich extern publiekelijk als zelfstandige aanbieder van goederen en diensten presenteert;
 • of de eenheid een eigen adres c.q. bedrijfslocatie heeft;
 • of de vestiging als aparte vestiging/locatie bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd;
 • in hoeverre de eenheid een eigen klantenkring of doelgroep kent;
 • of deze een eigen product- en/of dienstenlijn kent;
 • of deze een eigen naam bezigt;
 • of deze een eigen website, eigen logo of huisstel kent;
 • de geografische afstand tussen de verschillende locaties.

Interne zelfstandige bedrijfsvoering – interne kenmerken
Bij de bepaling of sprake is van een interne zelfstandige bedrijfsvoering is van belang hoe de eenheid intern is georganiseerd en of er al dan niet interne zelfstandigheid qua bedrijfsvoering bestaat. De volgende elementen kunnen hiervoor indicatief zijn:

 • of sprake is van een aparte rechtspersoon;
 • of er zelfstandig (financieel) wordt gerapporteerd;
 • of deze eenheid als zelfstandig onderdeel in de (financiële) rapportage is opgenomen (dit blijkt bijvoorbeeld uit jaarplannen en een eigen winst- en verliesverantwoordelijkheid);
 • in hoeverre een eigen management verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering;
 • of de eenheid zelfstandig personeel in dienst kan nemen en ontslaan;
 • of sprake is van een eigen, separate medezeggenschap.
 • in hoeverre een eigen management verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering;
 • of de eenheid zelfstandig personeel in dienst kan nemen en ontslaan;
 • of sprake is van een eigen, separate medezeggenschap.

Onredelijke uitkomsten
Deze uitzondering op de hoofdregel geldt niet als dit tot onredelijke uitkomsten leidt. Een voorbeeld hiervan is als het personeel van twee of meer bedrijfsvestigingen als gevolg van wisselingen in de hoeveelheid werkzaamheden op regelmatige basis onderling tussen verschillende vestigingen wordt uitgewisseld. In dat geval moet alsnog worden afgespiegeld binnen de gehele onderneming in plaats van binnen de zelfstandige bedrijfsvestiging. Hetzelfde geldt als twee of meer bedrijfsvestigingen organisatorisch worden samengevoegd, bijvoorbeeld vanwege kostenbesparing en synergie-effecten.

Bijzondere bepalingen voor de sector zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening
Voor de sector zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld de branches thuiszorg, kraamzorg, verpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg en jeugdhulp) gelden bijzondere bepalingen. Zie hierover ons eerdere blog. Het verdient aanbeveling om tijdig in het reorganisatieproces te bepalen waar moet worden afgespiegeld.

Wenst u het Stappenplan Reorganisatie te ontvangen of wilt u meer informatie over het vaststellen van de bedrijfsvestiging, neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies