BASE Advocaten - The Litigation Firm

Modernisering bewijsrecht – Deel 1. Over de waarheids- en volledigheidsplicht in civiele procedures en het belang van een goed opgebouwd dossier.

Blogs 20 August 2020
Met het in juni 2020 ingediende Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht ("het Wetsvoorstel") wil de wetgever het bewijsrecht in burgerlijke zaken makkelijker en moderner maken. Doel: eerlijkere, betere en snellere civiele procedures. In een serie blogs leg ik de kern van het wetsvoorstel uit. Deel 1 gaat over de aanvulling van de waarheids- en volledigheidsplicht van procespartijen.

In een civiele procedure bepalen partijen in grote mate zelf over welke stellingen en feiten de rechter een oordeel moet geven. Wel zijn zij op grond van artikel 21 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) verplicht de voor hun zaak relevante feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Bewust liegen of feiten verdraaien, onthouden of tegen beter weten in ontkennen: het mag allemaal niet. Wat de wet nu nog niet voorschrijft, is wanneer partijen moeten voldoen aan de waarheids- en volledigheidsplicht. Voor de efficiëntie van een rechtszaak geldt: hoe eerder, hoe beter. Precies dat wil de wetgever nu in artikel 21 Rv vastleggen. Naast eerlijk en volledig zijn, moeten partijen volgens het Wetsvoorstel straks “de gegevens waarover zij redelijkerwijs kunnen beschikken en die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs voorzienbaar van belang zijn voor de beoordeling van hun vordering, verzoek of verweer” verzamelen voordat een zaak aan de rechter wordt voorgelegd en vervolgens in de procedure aan de rechter verstrekken. In gewone taal betekent dit voor de praktijk:

1. Huiswerk voorafgaand aan de procedure

  • zorg voor een goed opgebouwd dossier;
  • verzamel alle gegevens en stukken waarover je zonder al te veel moeite of kosten kunt beschikken en waarvan je denkt dat deze relevant zijn voor de zaak;
  • laat je goed adviseren over je proceskansen.

2. Kaarten op tafel in de procedure

  • is een rechtszaak onvermijdelijk, houd dan geen bewijs achter, ook niet als (verrassings)tactiek;
  • zorg dat je advocaat beschikt over alle relevante gegevens/stukken, zodat hij die in het begin van de procedure aan de rechter kan voorleggen.


Als een partij zich niet aan de waarheids- en volledigheidsplicht houdt, dan is de rechter vrij daar gevolgen aan te verbinden. Die kunnen vervelend uitpakken. Goede dossieropbouw is al essentieel voor de uitkomst van een juridisch geschil, maar wordt met de aangevulde waarheids- en volledigheidsplicht dus nog belangrijker.

Het bouwen en bijsturen van een dossier voordat een geschil voor de rechter komt is een belangrijk onderdeel van ons vak. Zo schrijven we achter de schermen mee (ghostwriting) om een partij zo goed mogelijk in stelling te brengen voor een procedure of schikking. Ook hiervoor geldt: hoe eerder we betrokken zijn, hoe beter. Bij een dreigend geschil is het dan ook verstandig zo snel mogelijk advies in te winnen over dossieropbouw.

Vragen over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar Michiel de Vlieger, specialist in civiele procedures.

Lees ook:

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies