BASE Advocaten - The Litigation Firm

Inperking ontslagbescherming stichtingsbestuurder

Blogs 19 January 2021
Momenteel geniet de bestuurder van een stichting meer ontslagbescherming dan een bestuurder van een NV of BV. Met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 zal hierin voor de stichtingsbestuurder een aanzienlijke wijziging optreden.

Een bestuurder van een stichting heeft vaak een dubbele rechtsbetrekking. Naast bestuurder is deze veelal ook werknemer. Indien het bestuurderschap wordt beëindigd, leidt dat niet automatisch tot een beëindiging van het werknemerschap. Bij een NV of BV is dat wel het geval; die bestuurders hebben geen ontslagbescherming. Met ingang van 1 juli 2021 zal dit laatste eveneens gaan gelden voor de bestuurder van een stichting. Kortom, een inperking van de ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder.

Het voorgaande heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van de stichtingsbestuurder. Tot 1 juli 2021 is de medewerking van de bestuurder nog vereist om tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen. Of de kantonrechter of het UWV dienen daar toestemming voor te geven. Vanaf 1 juli 2021 is dat niet langer het geval. Dit neemt niet weg dat er voor het ontslag van een stichtingsbestuurder, net als voor een bestuurder van een NV of BV, wel een redelijke grond dient te zijn. Indien een dergelijke redelijke grond voor ontslag ontbreekt, kan de rechter een billijke vergoeding toekennen. Dit vergt echter wel dat de bestuurder een procedure start, waarbij de uitkomst onzeker is. In de praktijk is het dan ook raadzaam om op voorhand in de arbeidsovereenkomst een ontslagvergoeding op te nemen. Op deze wijze kan compensatie worden geboden voor de beperkte ontslagbescherming van de stichtingsbestuurder.

Tot slot wijzigt ook de bevoegde rechter voor geschillen tussen de bestuurder en de stichting. Tot 1 juli 2021 is dat de kantonrechter van de woonplaats van de bestuurder of van de plaats waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht. Met ingang van 1 juli 2021 wordt dat de rechtbank (dus niet langer de kantonrechter!) van de plaats waar de stichting gevestigd is.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies